Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Kuntien takauskeskus on julkisoikeudellinen laitos, jonka tarkoituksena on takauskeskuslain mukaan turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi takauskeskus voi myöntää takauksia kuntien suoraan tai välillisesti omistamien tai kuntien määräämisvallassa olevien luottolaitosten sellaiselle varainhankinnalle, joka käytetään antolainaukseen kunnille, kuntayhtymille, kuntien kokonaan omistamille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille sekä valtion viranomaisten nimeämille asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitoa sosiaalisin perustein harjoittaville yhteisöille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille.

 19/10/2017

Kuntien takauskeskuksen hallituksen kannanotto reformiministerityöryhmälle
Avaa kannanotto

 19/09/2017

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys liittyen sote-uudistuksen omaisuujärjestelyihin ja perustuslakivaliokunnan edellyttämään kompensaatiosääntelyyn
Avaa selvitys

29.6.2017
Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan Heikki Niemeläisen asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle
HE 15/2017 ja HE 47/2017
Avaa lausunto
Avaa lausuntoesitelmä

28.6.2017
Kuntien takauskeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi
Lausuntoon liittyy takauskeskustarkastajan lausunto sekä oikeustieteen lisensiaatti Kari Prättälän lausunto. Ohessa on myös yhteenveto kuntien antamista lausunnoista.
Avaa lausunto
Avaa Prättälän lausunto
Avaa yhteenveto kuntien lausunnoista

14.6.2017
Moody'sin Credit Opinion -raportti Kuntien takauskeskuksesta
Avaa Moody'sin raportti

8.6.2017
Kuntien takauskeskuksen hallituksen kannanotto takauskeskuslain muutosesitysluonnokseen
Kunnille ei tule jäädä välitöntä eikä välillistä riskiä tai vastuuta maakuntien rahoituksessa.
Avaa kannanotto
Lausuntopyyntö VM/932/03.01.00/2017
Luonnos hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi

16.3.2017
Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin
Avaa lausunto
Avaa perustelumuistio

8.2.2017
Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2016
Avaa vuosi-ilmoitus

19.1.2017
Euron tila ja tulevaisuus IV -seminaari Kuntien takauskeskuksessa
Seminaarin alusti Frankfurtin yliopiston professori Volker Wieland.
Avaa Wielandin esitys

22.12.2016
Standard & Poor's vahvisti Kuntien takauskeskuksen AA+ -luottoluokituksen vakain näkymin
Avaa raportti

1.12.2016
Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä
Avaa tiedote
Avaa perustelumuistio

24.11.2016
Kuntien takauskeskus 20 vuotta

Juhlaesitelmän piti professori Martti Häikiö. Juhlaesitelmään perustuva kirjoitus Kuntien demokratia eheytti Suomen julkaistiin Kanava-lehdessä 1/2007.
Avaa kirjoitus

24.11.2016
Kuntien yhteisen varainhankinnan historiikki

Ajatus yhteisestä lainasta - Kuntien varainhankinnan historiaa 1909-1996
Kirj. Johanna Hietalahti
Kirjoja voi tiedustella osoitteesta info@kuntientakauskeskus.fi
Avaa historiikki

24.11.2016
Kuntayhteisöjen rahoittama valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuuri luovutettiin  Kuntien takauskeskuksen 20-vuotisjuhlassa

Luovutuspuheen piti kaupunkineuvos Hannes Manninen.
Avaa puhe

3.10.2016
Standard & Poor's muutti Kuntien takauskeskuksen luottoluokituksen näkymät negatiivisista vakaiksi valtion luokituksen mukaisesti
Avaa raportti

27.9.2016
Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen

Avaa lausunto
Avaa perustelumuistio

13.7.2016
Kuntayhteisöjen rahoittama lahjoitusprofessuuri toteutuu
Avaa tiedote

15.6.2016
Moody'sin Credit Opinion -raportti Kuntien takauskeskuksesta
Avaa Moody'sin raportti

15.6.2016
Moody'sin raportti paikallishallinnosta Pohjoismaissa
Avaa Moody'sin raportti

8.6.2016
Moody's laski Kuntien takauskeskuksen luottoluokituksen Aa1:een vakain näkymin valtion luokituksen mukaisesti
Avaa Moody'sin raportti

3.6.2016
Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen

Muistio: Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus
Lehdistötiedote 25.4.2016
Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia

Katso lisää


KTK lyhyesti

Kannanotot:


Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin:
- Lausunto 16.3.2017
- Perustelumuistio 8.3.2017
- Mannisen ja Niemeläisen muistio 28.2.2017: Sote/maakuntauudistuksen valinnanvapauslakiehdotuksen arviointia

 

Kuntien takauskeskuksen ilmoitus vahingonvaarasta
- Oikeuskanslerinviraston vastaus 2.3.2017
- Tiedonanto oikeuskanslerinvirastolle 10.2.2017
- Ilmoitus vahingonvaarasta valtiovarainministeriölle 6.6.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä:
- Tiedote 1.12.2016
- Perustelumuistio 30.11.2016


Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen:
- Tiedote 3.10.2016
- Lausunto 27.9.2016
- Perustelumuistio 22.9.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun:
- Tiedote 25.7.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen:
- Muistio 25.5.2016: Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus,  näkökohtia valmisteluun
- Lehdistötiedote 25.4.2016
- Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnot julkisoikeudellisten yhteisöjen omaisuudensuojasta:


Lausunnot 1921-2017


Valmisteluun liittyvää taustamateriaalia:

 

Kuntien takauskeskuksen selvitys, Johanna Hietalahti 2017:
Oikeushenkilöiden omaisuudensuoja perustuslakivaliokunnan julkisyhteisöihin liittyvissä lausunnoissa 1921-2013

 

Valtteri Immosen
Kuntien takauskeskukselle
tekemä selvitys 2017:

Selvitys kunnallisista omaisuussiirroista Pohjoismaissa

 

Valtteri Immosen notaarityö 2016:
Omaisuuden suoja asukkaiden itsehallinnossa


Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista, "Ståhlbergin mietintö":

Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930 (1)

 

Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat kuntain yhteistoimintaa perusteluineen, "Ugglan-Malisen mietintö":
Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1929 (1)

 

HE 12/1943 Keskussairaalalaiksi


HE 70/1947 Keskussairaalalaiksi ja terveydenhoitolain muuttamisesta


Tuberkuloosilaki 649/1948


HE 73/1965 Laiksi kunnallisista yleissairaaloista

 

 

 
Kuntien takauskeskus | Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki | puh. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882