ASIAKIRJAJULKISUUS KUNTIEN TAKAUSKESKUKSESSA

Kuntien takauskeskus julkisoikeudellisena laitoksena on tiedonhallintalaissa (TihL 906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, miten Kuntien takauskeskuksen asiarekisteri sekä tiedonhallinta ovat jäsentyneet.

Kuntien takauskeskuksen asiarekisteri muodostuu hallituksen pöytäkirjoista liiteaineistoineen ja oheismuistioineen. Aineistot sisältävät tietoja kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän turvaamis- ja kehittämistoimista.

Kuntien takauskeskuksen tietojärjestelmät ja niiden sisältämät tietoaineisto jakautuvat tietoryhmittäin seuraavasti.

Hallintoon liittyvät tietojärjestelmät

  • Pöytäkirja-aineistot
  • Kirjanpito ja tilinpäätösaineistot
  • Muistiot ja esitykset
  • Muut yleishallintoon liittyvät aineistot

Takaustoimintaan liittyvät tietojärjestelmät

  • Takauksiin liittyvät aineistot
  • Vastavakuuksiin liittyvät aineistot

Kuntien takauskeskuksen jäsenkuntakohtaiset tiedot takauskeskuksen takausvastuista on noudettavissa sivuilta Kuntakohtaiset takausvastuut.

Muissa vastaanottamissamme tietopyynnöissä avustamme kysyjää saamaan tarkoittamansa tiedon.

Tiedonsaantia koskevat pyynnöt voi osoittaa Kuntien takauskeskuksen toimistoon osoitteella info@mgb.fi. Tiedon antamisesta päättävä viranomainen on toimitusjohtaja.

© Copyright - Kuntien takauskeskus