Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Blogit


16.3.2018
Heikki Niemeläinen:
Maakuntauudistuksen valtiontakauksille tulee saada oikeusvarmuus

 

03.01.2018
Paula Aikio-Tallgrén:
Yritys ei paikkaa maakunnan maksuvalmiutta

 

9.8.2017
Heikki Niemeläinen:

Yliopistouudistuksen virheet pitää välttää maakunnissa

 

21.3.2017
Johanna Hietalahti:
Lohturetoriikka häivyttää soten ongelmat


1.2.2017
Valtteri Immonen ja Heikki Niemeläinen:
Kunnilla on oikeus sote-korvauksiin


7.8.2016

Heikki Niemeläinen:
Asukkaiden itsehallintoa tulee vaalia uudistuksissa


16.8.2016
Tanja Matikainen:

Maakuntauudistus - Perustuslaillisia näkökohtia


22.4.2016
Kimmo Sasi:
Itsehallinto kuntia suuremmilla hallintoalueilla (PL 121 §) ja sen toteuttaminen


24.3.2016
Reijo Vuorento:
Maakunnat kuntalain perustalle kuten Ruotsissa


27.5.2015
Minna Punakallio ja Reijo Vuorento:
Syömävelka on erotettava investointivelasta


13.3.2015
Heikki Niemeläinen:
Tuottavuus, suo, kuokka ja Jussi


27.2.2015
Reijo Vuorento:
Sote uuteen valmisteluun


1.3.2012
Reijo Vuorento:
Suomen ei tulisi osallistua eurobondeihin


28.9.2012
Heikki Niemeläinen:
Euron riskit hallitaan, raportointia ei


12.6.2012
Heikki Niemeläinen:
Mitä Kuntarahoitus Oyj voi rahoittaa?KTK lyhyesti

Kannanotot:

 

Kuntien takauskeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Lausunto 14.12.2017
- Perustelumuistio 7.12.2017

 

Kuntien takauskeskuksen hallituksen kannanotto reformiministerityöryhmälle
- Kannanotto 19.10.2017


Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin:
- Lausunto 16.3.2017
- Perustelumuistio 8.3.2017
- Mannisen ja Niemeläisen muistio 28.2.2017: Sote/maakuntauudistuksen valinnanvapauslakiehdotuksen arviointia

 

Kuntien takauskeskuksen ilmoitus vahingonvaarasta
- Oikeuskanslerinviraston vastaus 2.3.2017
- Tiedonanto oikeuskanslerinvirastolle 10.2.2017
- Ilmoitus vahingonvaarasta valtiovarainministeriölle 6.6.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä:
- Tiedote 1.12.2016
- Perustelumuistio 30.11.2016


Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen:
- Tiedote 3.10.2016
- Lausunto 27.9.2016
- Perustelumuistio 22.9.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun:
- Tiedote 25.7.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen:
- Muistio 25.5.2016: Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus,  näkökohtia valmisteluun
- Lehdistötiedote 25.4.2016
- Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnot julkisoikeudellisten yhteisöjen omaisuudensuojasta:


Lausunnot 1921-2017


Valmisteluun liittyvää taustamateriaalia:

 

Kuntien takauskeskuksen selvitys, Johanna Hietalahti 2017:
Oikeushenkilöiden omaisuudensuoja perustuslakivaliokunnan julkisyhteisöihin liittyvissä lausunnoissa 1921-2013

 

Valtteri Immosen
Kuntien takauskeskukselle
tekemä selvitys 2017:

Selvitys kunnallisista omaisuussiirroista Pohjoismaissa

 

Valtteri Immosen notaarityö 2016:
Omaisuuden suoja asukkaiden itsehallinnossa


Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista, "Ståhlbergin mietintö":

Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930 (1)

 

Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat kuntain yhteistoimintaa perusteluineen, "Ugglan-Malisen mietintö":
Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1929 (1)

 

HE 12/1943 Keskussairaalalaiksi


HE 70/1947 Keskussairaalalaiksi ja terveydenhoitolain muuttamisesta


Tuberkuloosilaki 649/1948


HE 73/1965 Laiksi kunnallisista yleissairaaloista

 

 

 
Kuntien takauskeskus | Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki | puh. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882