Kreikkalaiskatolisen seurakunnan omaisuudensiirrot alueluovutusten yhteydessä – PeVL 2/1941 vp.

Kreikkalaiskatolisen seurakunnan omaisuudensiirrot alueluovutusten yhteydessä.

Kiinteistöihin liittyvä omaisuudensuoja ja omistusoikeudet Petsamossa – PeVL 2/1937 vp.

Kiinteistöihin liittyvä omaisuudensuoja ja omistusoikeudet Petsamossa.

Omaisuudensuoja Merimieseläkelaitoksen lakkauttamisen yhteydessä – PeVL 3/1935 vp.

Omaisuudensuoja Merimieseläkelaitoksen lakkauttamisen yhteydessä.

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista, ”Ståhlbergin mietintö”.

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista, ”Ståhlbergin mietintö”.

Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat kuntain yhteistoimintaa perusteluineen, ”Ugglan-Malisen mietintö”.

Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat kuntain yhteistoimintaa perusteluineen, ”Ugglan-Malisen mietintö”.

Omaisuudensuoja lainvastaisesti hankittujen kiinteistöjen osalta – PeVL 46/1922 vp.

Omaisuudensuoja lainvastaisesti hankittujen kiinteistöjen osalta.