TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kulunut vuosi 2005 oli kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän historian toistaiseksi paras. Järjestelmä jatkoi kannattavaa kasvuaan ja samalla kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon varainhankinnan kustannukset säilyivät edullisina.

Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän kehittämistä leimasi edellisvuonna selkiytynyt järjestelmän kilpailuoikeudellinen asema Euroopan yhteisössä. Sen mukaan kuntien yhteistä varainhankintajärjestelmää voidaan luonnehtia kuntien yhteiseksi hankintaorganisaatioksi, jonka toimialueena on julkisen vallan tehtävien piiriin kuuluvien toimintojen rahoittaminen. Tulkinta selkiyttää järjestelmä kehittämistä tulevina vuosina.

Kuntien palvelurakenteen uudistamishankkeen toteuttaminen on toistaiseksi avoin. Kuluneen vuoden aikana kävi kuitenkin ilmi, että sen vaikutukset kuntien takauskeskukseen tulevat olemaan ilmeisen vähäiset toteuttamistavasta riippumatta, koska mahdolliset uudet kunnat tulevat olemaan lainsäädännön nojalla takauskeskuksen jäsenkuntia ilman erillisiä päätöksiä.

Varainhankintajärjestelmän kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla perustui edellisvuosien tapaan järjestelmän korkeaan luottokelpoisuuteen, joka mahdollisti edullisen varainhankinnan erityisesti strukturoidussa varainhankinnassa.

Järjestelmän tulevaisuuden näkymät ovat sangen myönteiset korkean luottokelpoisuuden, selkiytyneet kilpailuoikeudellisen aseman ja varainhankintajärjestelmän henkilöstön korkean osaamistason vuoksi. Niiden turvin on hyvä kohdata tulevien vuosien haasteet.

Järjestelmän hyvästä tuloksesta on syytä kiittää yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta ja toivottaa yhteisiä menestyksen hetkiä myös tuleville vuosille.

Heikki Niemeläinen
Toimitusjohtaja

© 2006 KUNTIEN TAKAUSKESKUS