Kuntien takauskeskuksen jäsenyhteisöt

Kuntien takauskeskuksen pysyviä jäsenyhteisöjä ovat kaikki Manner-Suomen 294 kuntaa. Ahvenanmaan itsehallinnon vuoksi Ahvenanmaan kunnat eivät voi olla takauskeskuksen jäseniä. Jäsenkunnat vastaavat sitoumuksista, jotka takauskeskus on antanut Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnalle.

Jäsenkuntien vastuut

Takauskeskuslain 10 §:n mukaan takauskeskuksen jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, väestötietolain (507/93) 18 §:ssä tarkoitetun edeltävän vuodenvaihteen asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Kuntien takauskeskus ilmoittaa vuosittain kullekin jäsenyhteisölle tiedot kuntakohtaisista takausvastuista tilinpäätöksen liitetietoja varten.

© Copyright - Kuntien takauskeskus