KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN KANNANOTTO KUNTIEN YHTEISEN VARAINHANKINNAN TURVAAMISEKSI MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ

TIEDOTE 1.12.2016 (julkaisuvapaa heti)

Kuntien takauskeskus on käynyt vuotuiset luottoluokituskeskustelut Moody’s ja Standard & Poor’s -luottoluokitusyhteisöjen kanssa. Lisäksi kuntien antamat lausunnot maakuntauudistusta koskevaan lakiesitykseen ovat saapuneet, ja Kuntaliiton valtuusto on antanut niistä lausunnon. Näiden johdosta Kuntien takauskeskus

syventää kunnallisen veropohjan osalta ja

laajentaa luottokelpoisuusarvion osalta

aiempia maakuntauudistukseen liittyviä kannanottojaan (22.4.2016 ja 25.7.2016) sekä lausuntoaan (27.9.2016).

Kannanoton ydinkohdat ovat seuraavat:

  1. Maakuntauudistuksen toteuttaminen valtiollisen veropohjan piirissä siirtää maakunnat luottoluokituskäytännössä vahvuutena pidetyn pohjoismaisen toimintamallin ulkopuolelle.
  2. Kuntien luottokelpoisuus edellyttää, että kuntien institutionaalinen viitekehys on ennustettava, muutokset toteutetaan vähittäisesti ja että kunnat voivat vaikuttaa ja tarvittaessa estää kuntia koskevat haitalliset lainsäädäntämuutokset.

Kuntien takauskeskus toteaa kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamisen ja kehittämisen edellyttävän, että maakuntauudistus toteutetaan takauskeskuksen aiempien kannanottojen, kunnilta saadun ja Kuntaliiton kannanotossaan 24.11.2016 tiivistämän palautteen mukaisesti ja lisäksi kunnallisen veropohjan piirissä.

Kannanottoon liittyy perustelumuistio. Muistio ja aiemmat kannanotot ovat luettavissa Kuntien takauskeskuksen sivuilla osoitteessa www.kuntientakauskeskus.fi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen
040 589 8348
heikki.niemelainen@kuntientakauskeskus.fi

Kuntien luottokelpoisuusarvio ja veropohjan käyttö maakuntauudistuksen yhteydessä. Perustelumuistio Kuntien takauskeskuksen kannanottoon 1.12.2016.

© Copyright - Kuntien takauskeskus