KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUKSESSA PAINOTTUU HYVINVOINTIALUEIDEN MAKSUVALMIUDEN TURVAAMINEN

26.10.2023 TIEDOTE

Kuntien takauskeskuksen hallitus kohdistaa talousarvioehdotuksessaan hyvinvointialueiden maksuvalmiustarpeisiin 900 miljoonaa euroa ja uusiin investointeihin 400 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Rajoittamisen syynä on valtion ensisijainen vastuu hyvinvointialueiden rahoituksesta. Takauskeskus on painottanut hyvinvointialueiden rahoitusta koskevassa politiikassaan jatkuvuuden turvaamista, kun sote-tehtävät siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille.

Ehdotuksessa ei esitetä muutosta edellisvuoteen. Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta päättää talousarviosta 24.11.2023.

Maksuvalmiustarpeisiin osoitettu enintään 900 miljoonaa euroa on tarkoitettu turvaamaan hyvinvointialueiden maksuvalmiutta ja ehkäisemään kassakriisejä.

Vuodelle 2023 osoitetusta maksuvalmiuslimiitistä oli syyskuun 2023 lopussa nostettu 15,7 miljoonaa euroa. Investointien 400 miljoonan euron raja vuodelle 2023 on täyttynyt.

Uusien investointien rahoituksen tulee olla välttämätöntä ja valtion rahoitusta täydentävää raha- ja pääomamarkkinoiden puutostilanteissa.

Hyvinvointialueet eivät ole takauskeskuksen jäseniä, eivätkä kanna jäsenkuntien tavoin takausvastuuta takauskeskusjärjestelmän varainhankinnasta.

Siirtymävaiheen aikana takauskeskus on kuitenkin katsonut perustelluksi pitää huolta hyvinvointialueiden maksuvalmiudesta takausvastuiden epäsymmetriasta huolimatta.

Kuntien takauskeskus ja Kuntarahoitus Oyj muodostavat kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän, joka on mukana Euroopan pankkiunionin ydintoiminnoissa. Järjestelmä rahoittaa myös sosiaalista asuntotuotantoa sekä siirtymävaiheessa hyvinvointialueita toiminnan joustavan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Lisätietoja:

Heikki Niemeläinen
toimitusjohtaja
Puh. 040 589 8348

© Copyright - Kuntien takauskeskus