KUNTIEN TAKAUSKESKUS JA POHJOISMAIDEN INVESTOINTIPANKKI (NIB) UUSIVAT VALMIUSLUOTTOSOPIMUKSENSA

TIEDOTE 10.5.2024

Kuntien takauskeskus ja Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ovat sopineet 200 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen jatkamisesta uudella viisivuotiskaudella. Järjestely vahvistaa takauskeskusjärjestelmän kykyä turvata kuntien yhteistä varainhankintaa ja rahoittaa julkisen sektorin toimintoja. Uusi sopimus astuu voimaan kesäkuussa.

NIB on Pohjoismaiden ja Baltian maiden omistama kansainvälinen rahoituslaitos, joka rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. S&P ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden (AAA/Aaa), mikä heijastaa pankin vahvaa taloudellista perustaa ja pääomarakennetta.

Kuntien takauskeskus on takauskeskuslailla (487(1996) perustettu julkisoikeudellinen laitos, jonka tarkoituksena on kuntien yhteisen varainhankinnan turvaaminen ja kehittäminen.

Takauskeskus myöntää takauksia kuntien määräysvallassa oleville luottolaitoksille terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti, riittävää vakuutta vastaan, takauskeskuslaissa säädetyin edellytyksin. Takauskeskuslaissa tarkoitettuja luottolaitoksia on tällä hetkellä yksi, Kuntarahoitus Oyj. Takauskeskusjärjestelmän vaikutuksesta kunnat, valtion tukema asuntotuotanto ja hyvinvointialueet voivat rahoittaa kuntalaisten tarvitsemia investointeja edullisin ehdoin. Vuoden 2024 alussa takauskanta oli 46 miljardia euroa.

Maksuvalmiutensa turvaamiseksi takauskeskuksella on oltava rahasto ja tarvittavat valmiusluottojärjestelyt. Järjestelyjä voi käyttää takauksen perusteella syntyneen maksuvelvoitteen kattamiseen ja tilapäisen rahoituksen myöntämiseen luottolaitokselle tätä välittömästi uhkaavan maksuvelvoitteen syntymisen estämiseksi. Takauskeskuksen jäseniä ovat kaikki Manner-Suomen kunnat, jotka viime kädessä yhdessä vastaavat takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi.

Vuonna 2019 Pohjoismaiden Investointipankin kanssa aloitettu järjestely on kytkenyt takauskeskusjärjestelmän entistä tiiviimmin osaksi pohjoismaisia julkisen sektorin rahoitusjärjestelmiä. Sopimus tukee kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän luottokelpoisuutta ja ylläpitää sen kykyä rahoittaa julkisen sektorin toimintoja Suomessa edullisin ehdoin.

Lisätietoja:

Kuntien takauskeskus
Heikki Niemeläinen, toimitusjohtaja, 040 589 8348, heikki.niemelainen@mgb.fi
Tuukka Salminen, johtaja, toimitusjohtajan varahenkilö, 040 705 4824, tuukka.salminen@mgb.fi

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB)
Jim Dahlström, Senior Banker, Financial Institutions, puh. +358 10 618 0334, jim.dahlstrom@nib.int
Iiris Anttalainen, Communications, puh. +358 10 618 0257, iiris.anttalainen@nib.int

© Copyright - Kuntien takauskeskus