KUNTIEN YHTEINEN VARAINHANKINTA

Kuntien takauskeskus on takauskeskuslailla (487/1996) perustettu julkisoikeudellinen laitos. Kuntien takauskeskus ja Kuntarahoitus Oyj muodostavat Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän. Takauskeskuksen tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä. Takauskeskus takaa Kuntarahoitus oyj:n varainhankinnan vaatien takauksilleen riittävän vastavakuuden.

Kuntien takauskeskuksen pysyviä jäseniä ovat kaikki Manner-Suomen 294 kuntaa. Ahvenanmaan itsehallinnon vuoksi Ahvenanmaan kunnat eivät ole takauskeskuksen jäseniä.

Takauskeskus rahoittaa toimintansa Kuntarahoitukselta perittävillä takausprovisioilla sekä sijoitustoiminnan tuotoilla. Kuten takauskeskuslaki määrää, takauskeskuksella on mahdollisten velvoitteiden hoitamiseksi ja maksuvalmiuden turvaamiseksi rahasto ja valmiusluottojärjestelyt.

Takausvastuut ja niiden rajaukset määrittelee takauskeskuslaki. Takauskeskuksella on oikeus pääomittaa Kuntarahoitusta. Mahdolliset takausvastuut katetaan ensisijaisesti takauskeskuksen rahastosta ja valmiusluottojärjestelyillä. Takauskeskuksella on myös oikeus periä tarvittavat varat jäsenkunniltaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Takauskeskuksen tulee palauttaa perimänsä maksuosuudet korkoineen heti kun sillä on varoja.

Järjestelmän historian aikana Kuntarahoitus ei ole kohdannut luottotappioita tai painetta järjestää saataviaan.

Takauskeskuksen taloudelliset toimintaperiaatteet ja takaukseen liittyvät vastuujärjestelyt on kirjattu takauskeskuslain 9‒11 §:iin.

© Copyright - Kuntien takauskeskus