Hallinto ja valvonta

Kuntien takauskeskuksen hallinnosta ja valvonnasta säädetään takauskeskuslaissa.

Hallintoa koskevat, takauskeskuslakia täydentävät määräykset ovat valtuuskunnan hyväksymässä johtosäännössä.

Valtuuskunta on Kuntien takauskeskuksen ylin päätöksentekoelin. Se päättää takauskeskuksen toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, valitsee hallituksen, hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta.

Valtiovarainministeriö määrää valtuuskunnan jäsenet kunnallisvaalikaudeksi kerrallaan. Nykyisessä valtuuskunnassa on 15 jäsentä ja jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana toimii Terhi Peltokorpi (kesk.) ja varapuheenjohtajina Reijo Vuorento (sd.) ja Kimmo Behm (kok.).


Reijo Vuorento, Terhi Peltokorpi ja Kimmo Behm.

VALTUUSKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN
PUHEENJOHTAJA

Terhi Peltokorpi
Helsinki

 

Martin Ylikännö
Huittinen

1. VARAPUHEENJOHTAJA

Reijo Vuorento
Helsinki

 

Ninni Taavitsainen
Kotka

2. VARAPUHEENJOHTAJA

Kimmo Behm
Nurmijärvi

 

Mika Mäkinen
Lahti

Tuomo Luoma
Helsinki
Joonas Grönlund
Lappeenranta
Satu Hatanpää
Pori
Venla Väli-Torala
Oulu
Maarita Mannelin
Joensuu
Pia-Riitta Korvenheimo
Oulu
Jesse Jääskeläinen
Muurame
Vuokko Puljujärvi
Turku
Pia Hänninen
Valkeakoski
Markku Harju
Kemijärvi
Lasse Hautala
Kauhajoki
Mirva Kittilä
Pälkäne
Asta Tolonen
Suomussalmi
Markku Forss
Vesanto
Sallamaari Muhonen
Helsinki
Marko Kivelä
Espoo
Leena Kuha
Oulu
Ville Hämäläinen
Lempäälä
Lauri Heikkilä
Marttila
Anssi Joutsenlahti
Kankaanpää
Matti Semi
Varkaus
Tiina Ahlfors
Espoo
Fredrik Guseff
Helsinki
Minna Österholm
Lapinjärvi

Kuntien takauskeskuksen hallinnosta, takausten myöntämisestä ja valtuuskunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa 7-jäseninen hallitus. Hallitus käyttää takauskeskuksen puhevaltaa.

Valtuuskunta nimitti nykyisen hallituksen 16.3.2018. Toimikausi jatkuu 31.12.2021 saakka. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Tapani Hellsténin ja varapuheenjohtajaksi Marita Toikan.

Kai Järvikare, Mervi Simoska, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Janne Pesonen, Tapani Hellstén, Jaakko Stenhäll ja Marita Toikka.

HALLITUS

Puheenjohtaja

Varatoimitusjohtaja
Tapani Hellstén
Helsinki

Varapuheenjohtaja

Kaupunginjohtaja
Marita Toikka
Kouvola

Muut jäsenet

Hallintojohtaja
Kai Järvikare
Helsinki

Toiminnanjohtaja
Janne Pesonen
Espoo

Kunnanjohtaja
Mervi Simoska
Juva

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
Tampere

Controller
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
Pori

Takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka valtiovarainministeriö määrää takauskeskuksen hallituksen esityksestä neljäksi vuodeksi kerrallaan.

DHS Oy Audit Partners
Tilintarkastusyhteisö
Tapani Vuopala (KHT)

© Copyright - Kuntien takauskeskus