Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Mikä on kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmä?

Kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmä on Kuntien takauskeskuksen ja Kuntarahoitus Oyj:n muodostama kokonaisuus.

Kuntien takauskeskus on julkisoikeudellinen laitos, jonka tarkoituksena on takauskeskuslain mukaan turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.

Tämän lakisääteisen tehtävän suorittamista varten takauskeskus voi myöntää takauksia Kuntarahoituksen varainhankinnalle.

Kuntarahoitus on kuntien suoraan tai välillisesti kuntayhtiöiden kautta omistama luottolaitos. Lisäksi sen omistajia ovat Keva (entinen Kuntien eläkevakuutus) ja Suomen valtio. Se välittää mahdollisimman edullista rahoitusta kunnille, kuntayhtymille, kuntien yhtiöille ja valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon. Kuntarahoitus hankkii varoja sekä kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta että kotimaisilta sijoittajilta.

Kuntarahoitus on kuntasektorin merkittävin rahoittaja. Vuonna 2011 Kuntarahoituksen osuus kunnille kyseisenä vuonna myönnetyistä lainoista oli noin 80 prosenttia ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksesta lähes 100 prosenttia.

Kuntien takauskeskuslain mukaan takauksen voi saada vain kuntien suoraan tai välillisesti omistama tai kuntien määräämisvallassa oleva luottolaitos. Tämän vuoksi Kuntien takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan Kuntarahoituksen sitoumuksille.

< Takaisin


KTK lyhyesti

Kannanotot:

 

Kuntien takauskeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Lausunto 14.12.2017
- Perustelumuistio 7.12.2017

 

Kuntien takauskeskuksen hallituksen kannanotto reformiministerityöryhmälle
- Kannanotto 19.10.2017


Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin:
- Lausunto 16.3.2017
- Perustelumuistio 8.3.2017
- Mannisen ja Niemeläisen muistio 28.2.2017: Sote/maakuntauudistuksen valinnanvapauslakiehdotuksen arviointia

 

Kuntien takauskeskuksen ilmoitus vahingonvaarasta
- Oikeuskanslerinviraston vastaus 2.3.2017
- Tiedonanto oikeuskanslerinvirastolle 10.2.2017
- Ilmoitus vahingonvaarasta valtiovarainministeriölle 6.6.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä:
- Tiedote 1.12.2016
- Perustelumuistio 30.11.2016


Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen:
- Tiedote 3.10.2016
- Lausunto 27.9.2016
- Perustelumuistio 22.9.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun:
- Tiedote 25.7.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen:
- Muistio 25.5.2016: Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus,  näkökohtia valmisteluun
- Lehdistötiedote 25.4.2016
- Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnot julkisoikeudellisten yhteisöjen omaisuudensuojasta:


Lausunnot 1921-2017


Valmisteluun liittyvää taustamateriaalia:

 

Kuntien takauskeskuksen selvitys, Johanna Hietalahti 2017:
Oikeushenkilöiden omaisuudensuoja perustuslakivaliokunnan julkisyhteisöihin liittyvissä lausunnoissa 1921-2013

 

Valtteri Immosen
Kuntien takauskeskukselle
tekemä selvitys 2017:

Selvitys kunnallisista omaisuussiirroista Pohjoismaissa

 

Valtteri Immosen notaarityö 2016:
Omaisuuden suoja asukkaiden itsehallinnossa


Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista, "Ståhlbergin mietintö":

Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930 (1)

 

Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat kuntain yhteistoimintaa perusteluineen, "Ugglan-Malisen mietintö":
Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1929 (1)

 

HE 12/1943 Keskussairaalalaiksi


HE 70/1947 Keskussairaalalaiksi ja terveydenhoitolain muuttamisesta


Tuberkuloosilaki 649/1948


HE 73/1965 Laiksi kunnallisista yleissairaaloista

 

 

 
Kuntien takauskeskus | Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki | puh. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882