Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Personal

 

 

Heikki Niemeläinen
Verkställande direktör


Mob. +358 40 589 8348
heikki.niemelainen@mgb.fi

Heikki Niemeläinen

 

 

Tuukka Salminen
Direktör
Vice verkställande direktör

Mob. +358 40 705 4824
tuukka.salminen@mgb.fi

Tuukka Salminen

 

 

Johanna Hietalahti
Senior Analyst

Mob. +358 40 709 6337
johanna.hietalahti@mgb.fi

Johanna Hietalahti

 

 
Kommunernas Garanticentral | Yrjögatan 11 A 1, 00120 Helsingfors | tel. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882