PROFESSORI KAARLO TUORIN LAUSUNTO TERVEYDENHUOLTOYHTIÖIDEN RAHOITUSHUOLLON TURVAAMISESTA

5.5.2020

Asiantuntijalausunto sellaisten yksityisten yritysten sekä kuntien ja/tai kuntayhtymien perustamien osakeyhtiöiden rahoitushuollon turvaamisesta, joille kunnat ja/tai kuntayhtymät ovat ulkoistaneet järjestämisvastuullaan olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa.

© Copyright - Kuntien takauskeskus