Rahoitettuja kohteita

    Kuntien takauskeskuksen takaaman varainhankinnan kautta kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon myönnetty rahoitus kohdistuu pääosin yleishyödyllisiin investointeihin. Rahoituksen avulla rakennetaan esimerkiksi sairaaloita, päiväkoteja, kouluja, teitä, liikuntatiloja ja vuokra-asuntoja eri puolille Suomea. Kohteita esitellään Kuntien takauskeskuksen vuosikertomuksissa.

    Hämeenlinnan Nummikeskus 2018

    Länsimetro 2017

    © Copyright - Kuntien takauskeskus