Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Rating

Kommunernas garanticentral kreditrating:

Moody's Investors Service Aa1 (stabil), Standard & Poor's AA+ (stabil)

 

 
Kommunernas Garanticentral | Yrjögatan 11 A 1, 00120 Helsingfors | tel. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882