Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Kuntien takauskeskus on julkisoikeudellinen laitos, jonka tarkoituksena on takauskeskuslain mukaan turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi takauskeskus voi myöntää takauksia kuntien suoraan tai välillisesti omistamien tai kuntien määräämisvallassa olevien luottolaitosten sellaiselle varainhankinnalle, joka käytetään antolainaukseen kunnille, kuntayhtymille, kuntien kokonaan omistamille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille sekä valtion viranomaisten nimeämille asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitoa sosiaalisin perustein harjoittaville yhteisöille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille.

 10/09/2019

10.9.2019
Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys hankeyhtiöiden rahoituksesta Kuntien takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla
Avaa selvitys

 15/08/2019

15.8.2019
Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys valtiosääntöisistä tai muutoin painavista Suomen oikeusjärjestyksen mukaisista näkökohdista, joita liittyy pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa tarkoitettujen itsehallinnollisten maakuntien jäsenyyteen Kuntien takauskeskuksessa
Avaa selvitys

15.8.2019
Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien verotusoikeuteen liittyvistä valtiosääntöoikeudellisista kysymyksistä sekä maakuntien nollariskiluokituksen edellytyksistä
Avaa selvitys

Yhteenvedot Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvityksistä
Avaa yhteenvedot


15.8.2019
Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan Heikki Niemeläisen muistio rahoituksen näkökohdista liikenneväylien hankeyhtiöihin
Avaa muistio

Kuntien takauskeskus ja Pohjoismaiden Investointipankki ovat sopineet maksuvalmiusjärjestelystä
Avaa tiedote

Moody´s julkaisi Kuntien takauskeskuksen Credit Opinion -raportin
Avaa Credit Opinion

29.3.2019
Kuntien takauskeskuksen laskutusosoite muuttuu 1.4.2019 alkaen
Avaa tiedote

25.3.2019
Kuntien takauskeskuksen hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023
Avaa tiedote

22.3.2019
Kuntien takauskeskuksen vuosikertomus 2018 on julkaistu
Avaa vuosikertomus

11.3.2019
Moody'sin kommentti: Sipilän hallituksen ja sote-uudistuksen kaatumiset vaikutukseltaan neutraaleja Kuntien takauskeskuksen luottoluokitukseen
Avaa kommentti

15.2.2019
Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2018
Avaa vuosi-ilmoitus

11.1.2019
Standard & Poor's vahvisti Kuntien takauskeskuksen luottoluokituksen AA+ vakain näkymin
Avaa raportti

4.12.2018
Euron tila ja tulevaisuus VI -seminaari Kuntien takauskeskuksessa
Seminaarin alusti Frankfurtin yliopiston professori Volker Wieland
Avaa esitys

19.7.2018
Standard & Poor's vahvisti Kuntien takauskeskuksen luottoluokituksen AA+ vakain näkymin
S&P käsittelee metodologiamuutoksensa jälkeen Kuntien takauskeskusta ja Kuntarahoitus Oyj:tä julkaisemassaan analyysissä ryhmänä.
Avaa raportti

14.6.2018
Moody´s julkaisi Kuntien takauskeskuksen Credit Opinion -raportin
Avaa Credit Opinion

16.3.2018
Kuntien takauskeskuksen uusi valtuuskunta ja hallitus järjestäytyivät
Valtuuskunta valitsi puheenjohtajaksi Terhi Peltokorven ja varapuheenjohtajiksi Reijo Vuorennon ja Kimmo Behmin. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Tapani Hellsténin ja varapuheenjohtajaksi Marita Toikan.
Avaa tiedote

15.2.2018
Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2017
Avaa vuosi-ilmoitus

8.2.2018
Finanssivalvonnan lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 15/2017 vp

Finanssivalvonnan asiantuntijalausunto (5.12.2017) eduskunnan hallintovaliokunnalle asiasta HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Avaa lausunto

9.1.2018
Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudella 1.1.2018-31.12.2021
Avaa valtiovarainministeriön päätös

Katso lisää


KTK lyhyesti

Kannanotot:

 

Kuntien takauskeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Lausunto 14.12.2017
- Perustelumuistio 7.12.2017

 

Kuntien takauskeskuksen hallituksen kannanotto reformiministerityöryhmälle
- Kannanotto 19.10.2017


Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin:
- Lausunto 16.3.2017
- Perustelumuistio 8.3.2017
- Mannisen ja Niemeläisen muistio 28.2.2017: Sote/maakuntauudistuksen valinnanvapauslakiehdotuksen arviointia

 

Kuntien takauskeskuksen ilmoitus vahingonvaarasta
- Oikeuskanslerinviraston vastaus 2.3.2017
- Tiedonanto oikeuskanslerinvirastolle 10.2.2017
- Ilmoitus vahingonvaarasta valtiovarainministeriölle 6.6.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä:
- Tiedote 1.12.2016
- Perustelumuistio 30.11.2016


Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen:
- Tiedote 3.10.2016
- Lausunto 27.9.2016
- Perustelumuistio 22.9.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun:
- Tiedote 25.7.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen:
- Muistio 25.5.2016: Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus,  näkökohtia valmisteluun
- Lehdistötiedote 25.4.2016
- Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnot julkisoikeudellisten yhteisöjen omaisuudensuojasta:


Lausunnot 1921-2017


Valmisteluun liittyvää taustamateriaalia:

 

Kuntien takauskeskuksen selvitys, Johanna Hietalahti 2017:
Oikeushenkilöiden omaisuudensuoja perustuslakivaliokunnan julkisyhteisöihin liittyvissä lausunnoissa 1921-2013

 

Valtteri Immosen
Kuntien takauskeskukselle
tekemä selvitys 2017:

Selvitys kunnallisista omaisuussiirroista Pohjoismaissa

 

Valtteri Immosen notaarityö 2016:
Omaisuuden suoja asukkaiden itsehallinnossa


Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista, "Ståhlbergin mietintö":

Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930 (1)

 

Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat kuntain yhteistoimintaa perusteluineen, "Ugglan-Malisen mietintö":
Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1929 (1)

 

HE 12/1943 Keskussairaalalaiksi


HE 70/1947 Keskussairaalalaiksi ja terveydenhoitolain muuttamisesta


Tuberkuloosilaki 649/1948


HE 73/1965 Laiksi kunnallisista yleissairaaloista

 

 

 
Kuntien takauskeskus | Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki | puh. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882