Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Perustuslakivaliokunnan lausunnot ja lausuntoihin liittyviä asiakirjoja
julkisoikeudellisten yhteisöjen omaisuudensuojasta

Omaisuudensiirrot tullikamarien lakkautuksen yhteydessä
PeVL 36/1921

Omaisuudensuoja lainvastaisesti hankittujen kiinteistöjen osalta
PeVL 46/1922

Omaisuudensuoja yhdistysten lakkautuksen yhteydessä
PeVL 1/1932

Saavutettujen oikeuksien nojalla syntyvä omaisuudensuoja
PeVL 5/1934

Omaisuudensuoja Merimieseläkelaitoksen lakkauttamisen yhteydessä
PeVL 3/1935

Kiinteistöihin liittyvä omaisuudensuoja ja omistusoikeudet Petsamossa
PeVL 2/1937

Kreikkalaiskatolisen seurakunnan omaisuudensiirrot alueluovutusten yhteydessä
PeVL 2/1941

Omaisuudensiirrot pienille tiloille Kemijärven, Sallan ja Kuusamon kunnissa
PeVL 1/1944

Omaisuusjärjestelyt sodan johdosta tappiota kärsineiden säästöpankkien osalta
PeVL 10/1946

Omaisuudensuoja manttaalikuntalaitoksen lakkauttamisen yhteydessä
PeVL 3/1959

Omaisuudensuoja Kansaneläkelaitoksen vakuutusmaksujen korotuksen yhteydessä
PeVL 1/1960

Omaisuudensuoja korkeakoulujen hallinnon yhdenmukaistamisen yhteydessä
PeVL 6/1970

Omaisuudensuoja Ounasjoen rakentamiskiellon yhteydessä
PeVL 18/1983

Kunnan omaisuuteen liittyvä kunnan itsehallinnon turvaava kompensaatiosääntely
PeVL 26/2017KTK lyhyesti

Kannanotot:

 

Kuntien takauskeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Lausunto 14.12.2017
- Perustelumuistio 7.12.2017

 

Kuntien takauskeskuksen hallituksen kannanotto reformiministerityöryhmälle
- Kannanotto 19.10.2017


Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin:
- Lausunto 16.3.2017
- Perustelumuistio 8.3.2017
- Mannisen ja Niemeläisen muistio 28.2.2017: Sote/maakuntauudistuksen valinnanvapauslakiehdotuksen arviointia

 

Kuntien takauskeskuksen ilmoitus vahingonvaarasta
- Oikeuskanslerinviraston vastaus 2.3.2017
- Tiedonanto oikeuskanslerinvirastolle 10.2.2017
- Ilmoitus vahingonvaarasta valtiovarainministeriölle 6.6.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä:
- Tiedote 1.12.2016
- Perustelumuistio 30.11.2016


Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen:
- Tiedote 3.10.2016
- Lausunto 27.9.2016
- Perustelumuistio 22.9.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun:
- Tiedote 25.7.2016

 

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen:
- Muistio 25.5.2016: Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus,  näkökohtia valmisteluun
- Lehdistötiedote 25.4.2016
- Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnot julkisoikeudellisten yhteisöjen omaisuudensuojasta:


Lausunnot 1921-2017


Valmisteluun liittyvää taustamateriaalia:

 

Kuntien takauskeskuksen selvitys, Johanna Hietalahti 2017:
Oikeushenkilöiden omaisuudensuoja perustuslakivaliokunnan julkisyhteisöihin liittyvissä lausunnoissa 1921-2013

 

Valtteri Immosen
Kuntien takauskeskukselle
tekemä selvitys 2017:

Selvitys kunnallisista omaisuussiirroista Pohjoismaissa

 

Valtteri Immosen notaarityö 2016:
Omaisuuden suoja asukkaiden itsehallinnossa


Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista, "Ståhlbergin mietintö":

Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1930 (1)

 

Ehdotus lainsäädännöksi kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat kuntain yhteistoimintaa perusteluineen, "Ugglan-Malisen mietintö":
Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1929 (1)

 

HE 12/1943 Keskussairaalalaiksi


HE 70/1947 Keskussairaalalaiksi ja terveydenhoitolain muuttamisesta


Tuberkuloosilaki 649/1948


HE 73/1965 Laiksi kunnallisista yleissairaaloista

 

 

 
Kuntien takauskeskus | Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki | puh. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882