Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Kuntien takauskeskuksen hallitus 2018-2021
Kai Järvikare, Mervi Simoska, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Janne Pesonen, Tapani Hellstén, Jaakko Stenhäll och Marita Toikka.

Styrelsen

Orfdförande
Tapani Hellstén
Vice verkställande direktör
Helsingfors
Vice ordförande
Marita Toikka
Stadsdirektör
Kouvola


Övriga ledamöter
Kai Järvikare
Ekonomie doktor
HelsingforsJanne Pesonen
Partiesekreterare
Esbo

Mervi Simoska
Kommundirektör
Juva
Jaakko Stenhäll
Försäljningsdirektör
Tammerfors

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
Controller
Björneborg


 

 
Kommunernas Garanticentral | Yrjögatan 11 A 1, 00120 Helsingfors | tel. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882