Kreditratingrapporter

Kommunernas garanticentral har kreditbetyg publicerade av Standard & Poor’s och Moody’s Investors Service.

Kreditbetyg av långsiktig medelanskaffning av Kommunernas garanticentral:

  • Moody’s investors Service
  • Aa1
  • Standard & Poor’s
  • AA+

Kreditbetygen av Kommunernas garanticentral är grundade på höga kreditvärdighet av den lokala förvaltningen i Finland, dess viktiga samhälleliga positionen och mycket låg sannolikhet att borgensansvar skulle förverkligas.

Kreditratingrapporter:

12.12.2019
Moody’s Credit Opinion: Municipal Guarantee Board

20.12.2019
Standard & Poor’s Research Update: Municipality Finance and Municipal Guarantee Board

© Copyright - Kuntien takauskeskus