FÖRVALTNING OCH TILLSYN

Förvaltning och tillsyn i Kommunernas garanticentral är reglerad i lag om Kommunernas garanticentral.

Komplementära bestämmelser gällande förvaltningen finns i reglementet accepterad av delegationen.

Kommunernas garanticentral har en delegation med 15 ledamöter, samt för var och en av dem en personlig ersättare. Delegationen, förordnas av finansministeriet, beslutar om verksamheten i garanticentralen och om de centrala ekonomiska målen, väljer styrelse, godkänner bokslutet och beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Delegationen valde till sin ordförande Terhi Peltokorpi från Helsingfors och till vice ordförande Reijo Vuorento från Helsingfors och Kimmo Behm från Nurmijärvi.


Reijo Vuorento, Terhi Peltokorpi och Kimmo Behm.

DELEGATION

ORDFÖRANDE
Terhi Peltokorpi, Helsingfors
alternativ, Martin Ylikännö, Vittis

1:A VICE ORDFÖRANDE
Reijo Vuorento, Helsingfors
alternativ, Ninni Taavitsainen, Kotka

2:A VICE ORDFÖRANDE
Kimmo Behm, Nurmijärvi
alternativ, Mika Mäkinen, Lahtis

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Tuomo Luoma, Helsingfors
alternativ, Joonas Grönlund, Villmanstrand

Satu Hatanpää, Börneborg
alternativ, Venla Väli-Torala, Uleåborg

Maarita Mannelin, Joensuu
alternativ, Pia-Riitta Korvenheimo, Uleåborg

Jesse Jääskeläinen, Muurame
alternativ, Vuokko Puljujärvi, Åbo

Pia Hänninen, Valkeakoski
alternativ, Markku Harju, Kemijärvi

Lasse Hautala, Kauhajoki
alternativ, Mirva Kittilä, Pälkäne

Asta Tolonen, Suomussalmi
alternativ, Markku Forss, Vesanto

Sallamaari Muhonen, Helsingfors
alternativ, Marko Kivelä, Esbo

Leena Kuha, Uleåborg
alternativ, Ville Hämäläinen, Lempäälä

Lauri Heikkilä, S:t Mårtens
alternativ, Anssi Joutsenlahti, Kankaanpää

Matti Semi, Varkaus
alternativ, Tiina Ahlfors, Esbo

Fredrik Guseff, Helsingfors
alternativ, Minna Österholm, Lappträsk

Kommunernas garanticentral har en styrelse på 7 ledamöter som svarar för garanticentralens förvaltning, för beviljandet av garantier samt för beredningen och verkställandet av delegationens beslut. Styrelsen för garanticentralens talan.

Styrelsen valde till sin ordförande Tapani Hellstén och till vice ordförande Marita Toikka.

Kai Järvikare, Mervi Simoska, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Janne Pesonen, Tapani Hellstén, Jaakko Stenhäll och Marita Toikka.

ORDFÖRANDE
Vice verkställande direktör Tapani Hellstén, Helsingfors

VICE ORDFÖRANDE
Stadsdirektör Marita Toikka, Kouvola

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Förvaltningsdirektör Kai Järvikare, Helsingfors
Verkställande direktör Janne Pesonen, Esbo
Kommundirektör Mervi Simoska, Juva
Biträdande borgmästare Jaakko Stenhäll, Tammerfors
Controller Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Björneborg

Garanticentralens verksamhet övervakas av en garanticentralsinspektör (CGR- eller OFGR-revisor) som förordnas av finansministeriet på framställning av garanticentralens styrelse.

DHS Oy Audit Partners
Revisionssammanslutningen
Tapani Vuopala

© Copyright - Kuntien takauskeskus