KUNTAKOHTAISET TAKAUSVASTUUT

Kuntien takauskeskuslain 478/1996 1 §:n mukaan Kuntien takauskeskuksen tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.

Takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Takauskeskuslain 10 §:n mukaan takauskeskuksen jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, väestötietolain (507/93) 18 §:ssä tarkoitetun edeltävän vuodenvaihteen asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Takauskeskuksen toiminnan aikana vakuudet ovat olleet riittävät, eikä takauskeskuslain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoitunut maksuun.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kannanoton mukaan Kuntien takauskeskus antaa vuosittain kullekin jäsenelle tilinpäätöksen liitetietoja varten tarvittavat tiedot jäsenen takausvastuista.

Kuntajaosto pitää kirjanpitoasetuksen ja hyvän kirjanpitotavan mukaisena, että jäsenkunta esittää tilinpäätöksen liitetietona oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi taloudellisesta asemastaan seuraavat takauskeskuksen antamat tiedot jäsenen osuudesta takausvastuista ja rahastosta tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta.

© Copyright - Kuntien takauskeskus