SUULI-LAKITIETOKANTA

Suuli on tietokanta, joka kokoaa yhteen kuntien yhteiseen varainhankintaan liittyvää oikeudellista aineistoa.

Tietokannan aihealueet:
1. Kuntien ja valtion välinen omaisuudensuoja
2. Asukkaiden itsehallinto kunnissa ja kuntia suuremmilla hallintoalueilla
3. Takauskeskuslaki esitöineen
4. EU-kilpailuoikeus

Tietokantaan liittyvissä tiedusteluissa ja käyttöoikeuspyynnöissä voi olla yhteydessä Kuntien takauskeskukseen sähköpostitse: suuli@kuntientakauskeskus.fi

Kuntien ja valtion välinen omaisuudensuoja
Itsenäisen Suomen historiassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta on aika ajoin järjestelty uudelleen julkisen vallan toimijoiden kesken. Erityisesti niissä yhteyksissä asukkaiden itsehallinnon alaista omaisuutta, esimerkiksi kiinteistöjä, on lainsäädännöllä siirretty valtion ja kuntien välillä.

Valtion ja kuntien välinen omaisuudensuoja -aineistosta käy ilmi, millaista valtiosääntöoikeudellista suojaa lainsäädäntökäytännössämme ja oikeuskirjallisuudessamme on annettu asukkaiden itsehallinnon alaiselle omaisuudelle. Samoin aineistoon on vertailupisteenä liitetty pohjoismaiset kuntaomaisuussiirtokäytännöt ja yliopisto-omaisuussiirrot.

Asukkaiden itsehallinto kunnissa ja kuntia suuremmilla hallintoalueilla
Asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslain 121 §:ssä. Suomessa on muotoutunut hyvin pitkä ja syvällinen lainsäädäntökäytäntö ja valtiosääntöoikeudellinen tulkinta asukkaiden itsehallinnosta, joka on tähän mennessä kanavoitunut lähinnä kuntien kautta. Kunnalliseen itsehallintoon on vakiintuneina elementteinä liitetty kunnan oma toimiala, verotusoikeus ja demokratia. Vaikkakaan itsehallinnosta maakuntien kautta ei ole Suomessa kokemusta, monet toiminnot on nähty hyväksi järjestää ylikunnallisina ja tarve itsehallinnolle kuntia laajemmilla alueilla on tunnistettu jatkuvasti, viime aikoina erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suhteen.

Takauskeskuslaki
Laki kuntien takauskeskuksesta (takauskeskuslaki) säädettiin vuonna 1996, jolloin takauskeskus aloitti toimintansa. Sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus lisättiin takauskeskuslakiin samana vuonna 1996. Takauskeskuslakia on muutettu myös vuosina 1998, 2006, 2014 ja 2017.

Takauskeskuslaki-aineisto koostuu takauskeskuslain säätämiseen ja muutoksiin liittyvistä lainsäädäntöasiakirjoista ja muusta tausta-aineistosta.

Eu-kilpailuoikeus
EU:n vakavaraisuus- ja keskuspankkisääntely ja EU-kilpailuoikeus vaikuttaa olennaisesti takaustoiminnan edellytyksiin.

EU-kilpailuoikeus -aineisto kokoaa kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän EU-notifiointiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen (2015-2019) liittyvän EU-kilpailuoikeudellisen dokumentaation.

© Copyright - Kuntien takauskeskus