EHDOTUS LAINSÄÄDÄNNÖKSI KUNNALLISLAKIEN NIIDEN SÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA, JOTKA KOSKEVAT KUNTAIN YHTEISTOIMINTAA PERUSTELUINEEN, UGGLAN-MALISEN MIETINTÖ

30.10.1929

© Copyright - Kuntien takauskeskus