Takauskeskuksen vuosi 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Kuluneena vuotena pääministeri Sanna Marinin hallitus jatkoi pääministeri Antti Rinteen hallituksen käynnistämää maakuntia ja sosiaali- ja terveystoimintaa koskevaa uudistushanketta. Uudistushanke antoi takauskeskukselle aiheen tarkastella toimintaansa suhteessa Suomen valtiosääntöön ja EU-sääntelyn.

Perusteltua olisi, että nykyiset kunnalliset sotetoiminnat lainoineen siirtyisivät sellaisen maakunnallisen raha- ja pääomahuollon piiriin, jonka toimintakyky olisi nykyistä vastaava. Tällöin siirtymä turvaisi rahoitussopimusten jatkuvuuden ja irtisanomisiin liittyviltä kustannuksilta vältyttäisiin.

Takauskeskus teki kuluvana vuonna uuden maksuvalmiussopimuksen Pohjoismaiden Investointipankin kanssa. Sopimuksen myötä takauskeskuksen maksuvalmiushuolto siirtyi julkiselle kehitysluottolaitokselle, jolla on korkein mahdollinen luottoluokitus ja Pohjoismaiden sekä Baltian valtioiden turvaama pääomahuolto. Sopimus lisää takauskeskuksen valmiuksia suoriutua lakisääteisestä turvaamistehtävästään.

HEIKKI NIEMELÄINEN, toimitusjohtaja

VUOSIKERTOMUKSET

DOWNLOAD

Takaukset ja vakuudet 31.12.2019

EUR 50550 mrd

mrd myönnettyjä takauslimiittejä

EUR 33040 mrd

takauksia käytössä

EUR 34379 mrd

saatuja vakuuksia ja vakuusasemaan vaikuttavia eriä

EUR 1339 mrd

laskennallista ylivakuutta

Tulevaisuudennäkymät

Kuluneen vuoden kehittämistyön yhteydessä takauskeskukselle muotoutui luonteva tulevaisuuden näkymä. Toiminnan luontevana tavoitteena on kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän kehittäminen julkisen kehitysluottolaitoksen toimialalla toimivaksi järjestelmäksi, joka on toimialansa ja toimintansa osalta yhteensopiva niin Suomen kansallisen kuin EU-sääntelyn eri lainkäyttöalueiden kanssa, ja jonka palveluja myös käytetään erilaisissa julkisen sektorin hankkeissa eduskunnan lainsäädännöllään asettamissa puitteissa.

Kuntien takauskeskuksen vuosikertomukset

© Copyright - Kuntien takauskeskus