TAKAUSTOIMINTA

Kuntien takauskeskus takaa Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnan vakuutta vastaan.

Kuntarahoitus hankkii varansa laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Rahoitus kanavoituu takauskeskuslain mukaisiin kohteisiin kuntayhteisöissä ja sosiaalisessa asuntorakentamisessa.

TAKAUKSET JA VAKUUDET (31.12.2020)

EUR 58558 mrd

myönnettyjä takauslimiittejä

EUR 39415 mrd

saatuja vakuuksia ja vakuusasemaan vaikuttavia eriä

EUR 36658 mrd

takauksia käytössä

EUR 2757 mrd

laskennallista ylivakuutta

© Copyright - Kuntien takauskeskus