TAKAUSTOIMINTA

Kuntien takauskeskus takaa Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnan vakuutta vastaan.

Kuntarahoitus hankkii varansa laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Rahoitus kanavoituu takauskeskuslain mukaisiin kohteisiin kuntayhteisöissä ja sosiaalisessa asuntorakentamisessa.

TAKAUKSET JA VAKUUDET (31.12.2019)

EUR 50550 mrd

myönnettyjä takauslimiittejä

EUR 34379 mrd

saatuja vakuuksia ja vakuusasemaan vaikuttavia eriä

EUR 33040 mrd

takauksia käytössä

EUR 1339 mrd

laskennallista ylivakuutta

© Copyright - Kuntien takauskeskus