FINANSSIVALVONNAN LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 15/2017 VP

TIEDOTE 5.12.2017

Finanssivalvonta antoi asiantuntijalausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle asiasta HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.

Finanssivalvonnan lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 15/2017.

© Copyright - Kuntien takauskeskus