HALLITUKSEN ESITYS KESKUSSAIRAALALAIKSI JA LAIKSI TERVEYDENHOITOLAIN MUUTTAMISESTA HE 70/1947 VP.

1.1.1947

© Copyright - Kuntien takauskeskus