KUNNALLISTEN SÄHKÖYHTIÖIDEN VIIDEN MILJARDIN EURON TUKIOHJELMALLE HAETAAN JATKOA JA LAAJENNUSTA

14.12.2022 TIEDOTE

Kuntien takauskeskus on 9.12.2022 yhteistyössä Kuntarahoitus Oyj:n, Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ilmoittanut Euroopan komissiolle uudesta viiden miljardin euron tukiohjelmasta kunnallisten sähköyhtiöiden maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Tarkoituksena on jatkaa ja laajentaa komission lokakuussa hyväksymää tukiohjelmaa. Alkuperäinen ohjelma on voimassa 31.12.2022 saakka.

Takauskeskuksen ilmoittaman uuden tukiohjelman kesto ulottuu 31.12.2023 saakka. Rahoituksen käyttöala laajenee kattamaan käyttöpääoman lisätarpeet ja muuntoinvestoinnit. Uutena tukimuotona on takaus, jonka kunta voi myöntää sähköyhtiön miltä tahansa luottolaitokselta ottamalle lainalle. Komissio uudisti tilapäiset kriisipuitteet (TCF) lokakuussa 2022, ja muutokset ovat näiden puitteiden mukaiset.

Alkuperäisen ohjelman arvioitua kokonaisbudjettia, 5 miljardia euroa, ei lisätä, ja ohjelman pääelementit pysyvät samoina.

Ohjelman yksityiskohdat täsmentyvät mahdollisissa neuvotteluissa. Komissio tekee ilmoitetusta ohjelmasta erillisen päätöksen. Mikäli uusi ohjelma hyväksytään, se on käytettävissä päätöspäivämäärästä alkaen.

© Copyright - Kuntien takauskeskus