KUNNAN OMAISUUTEEN LIITTYVÄ KUNNAN ITSEHALLINNON TURVAAVA KOMPENSAATIOSÄÄNTELY

29.6.2017

© Copyright - Kuntien takauskeskus