KUNTAYHTEISÖJEN RAHOITTAMA VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDEN VIISIVUOTINEN LAHJOITUSPROFESSUURI TOTEUTUU

TIEDOTE 13.7.2016 (Julkaisuvapaa 13.7.2016 klo 12:00)

Valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuuri käynnistyy syksyllä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden yksikössä Joensuussa. Määräaikainen professuuri toteutuu kuntayhteisöjen myöntämän rahoituksen turvin. Mukana hankkeessa on valtakunnallisten kuntayhteisöjen lisäksi 112 kuntaa.

Valtakunnallisista kuntayhteisöistä mukana ovat Kuntaliitto, Keva ja Kuntien takauskeskus kukin 75 000 eurolla. Joensuun kaupunki osallistuu 100 000 eurolla ja muut 111 kuntaa 10 sentillä/asukas. Itä-Suomen ja Kainuun kunnista suurin osa on mukana maakuntaliittonsa kautta. Varoja on yhteensä noin 431 000 euroa. Kunnista 88 on ilmoittanut, ettei osallistu hankkeeseen. Muut kunnat eivät ole vastanneet.

Toiminnan liikkeelle lähdön laajuutta kasvattaa myös erillinen Itä-Suomen yliopiston tutkimusprojekti ”Paikallinen itsehallinto valtion puristuksessa”, jota KAKS (Kunnallisalan kehittämissäätiö) rahoittaa 50 000 eurolla.

Äskettäin julkaistut maakuntahallintoa sekä sosiaali- ja terveysuudistusta koskevat lakiluonnokset osoittavat, että institutionaalisen valtiosääntöoikeuden asiantuntijuudelle, tutkimukselle ja opetukselle on suuri tarve. Monet keskeiset oikeus- ja rahoituskysymykset ovat vielä keskeneräisiä. Lakiesitykset vasta käynnistävät kuntien, maakuntien ja valtion välisten suhteiden pohdinnan, joten lahjoitusprofessuurin perustaminen on entistäkin ajankohtaisempi.

Lehdistötilaisuus Kuntien takauskeskuksessa (Yrjönkatu 11 A 1, ovisummeri) keskiviikkona 13.7.2016 klo 12:00 alkaen.

Tilaisuuteen osallistuvat myös hankkeen työryhmän jäsenet kaupunkineuvos Pekka Alanen, kaupunkineuvos, alue- ja kuntaministeri emeritus Hannes Manninen sekä professori emeritus Teuvo Pohjolainen.

Lisätietoja:

Hannes Manninen, puh. 050 511 3070
Pekka Alanen, puh. 0500 206 052
Teuvo Pohjolainen, puh. 050 538 0750

Kuntien takauskeskus
toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen, puh. 040 589 8348

Kuntayhteisöjen rahoittama valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuuri luovutettiin Kuntien takauskeskuksen 20-vuotisjuhlassa. Luovutuspuheen piti kaupunkineuvos Hannes Manninen.

Kuntien takauskeskuksen 20-vuotisjuhlia vietettiin Helsingin Pörssitalossa 24.11.2016.
© Copyright - Kuntien takauskeskus