KUNTIEN ENERGIAYHTIÖIDEN MAKSUVALMIUTTA TURVAAVA TUKIOHJELMA JATKUU JA LAAJENEE ASIAKASRAHOITUKSEEN

22.12.2022 TIEDOTE

Sähköyhtiöt voivat käyttää ohjelmaa esimerkiksi kuluttajahintojen tasaamisesta tai maksuaikojen pidentämisestä aiheutuviin likviditeettitarpeisiin.

Euroopan komissio hyväksyi 21.12.2022 Kuntien takauskeskuksen ilmoittaman viiden miljardin euron tukiohjelman kuntien sähköyhtiöiden vakuuksien ja maksuvalmiuden rahoittamiseksi. Ohjelma jatkaa ja laajentaa komission lokakuussa hyväksymää tukiohjelmaa, ja se on voimassa 31.12.2023 saakka.

Alun perin myönnettävien lainojen tarkoitus rajoittui vakuusmaksuihin johdannaispörsseissä (kuten Nasdaq OMX Commodities), spot-kaupankäynnissä (NordPool Spot), taseselvityksessä (eSETT) ja kahdenvälisessä kaupankäynnissä (OTC-kaupankäynti). Nämä kustannukset ovat edelleen tukikelpoisia, ja lainan enimmäismäärä voi kattaa näistä toimista johtuvat likviditeettitarpeet seuraavien 12 kuukauden aikana.

Jatketussa tukiohjelmassa rahoituksen käyttöala laajenee kattamaan myös käyttöpääoman lisätarpeet ja muuntoinvestoinnit seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Lisäksi uutena tukimuotona on takaus, jonka kunta voi myöntää 90 prosenttiin saakka sähköyhtiön miltä tahansa luottolaitokselta ottamalle lainalle.

Komissio uudisti tilapäiset kriisipuitteet lokakuussa 2022 ja muutokset ovat niiden mukaiset. Alkuperäisen ohjelman arvioitua kokonaisbudjettia, 5 miljardia euroa, ei lisätä, ja ohjelman pääelementit pysyvät samoina.

Ohjelman alla kunnat ja Kuntarahoitus Oyj voivat myöntää lainoja kuntien määräysvallassa oleville sähköyhtiöille, jotka ovat tärkeitä sähköntoimituksen turvaajia ainakin paikallisella tasolla.

Lainojen korot vahvistetaan ja enimmäismäärä tuensaajaa kohden rajataan tilapäisten kriisipuitteiden mukaisesti. Rahoitussopimukset on allekirjoitettava viimeistään 31. joulukuuta 2023, ja lainojen ja takausten kesto on rajoitettu enintään kuuteen vuoteen.

Lisätietoja:

Tapani Hellstén
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 0400 603 144

Heikki Niemeläinen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 589 8348

© Copyright - Kuntien takauskeskus