KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN HALLITUKSEN KANNANOTTO REFORMIMINISTERITYÖRYHMÄLLE

TIEDOTE 19.10.2017

Kuntien yhteisen varainhankinnan turvaaminen ja kehittäminen

Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän esittely

Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän muodostavat lailla perustettu Kuntien takauskeskus ja osakeyhtiömuotoinen luottolaitos Kuntarahoitus Oyj. Takauskeskuksen jäsenyhteisöjä ovat kaikki Manner-Suomen kunnat. Kuntarahoituksen omistavat valtio, Keva ja kunnat. Takauskeskuksen tehtävänä on kuntien yhteisen varainhankinnan ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksen turvaaminen ja kehittäminen.

Kuntien takauskeskuksella on yhteys kuntien veropohjaan ja Kuntarahoituksella pääsy keskuspankkirahoitukseen. Järjestelmä on vakiintunut, tullut testatuksi finanssikriisissä ja toiminut häiriöttä kaikkina aikoina. Kuntarahoitus Oyj on kasvattanut omia varojaan tulosta tekemällä noin 700 miljoonaa euroa vuosina 2008–2016. Takauskeskuksen takausvastuut olivat 29 miljardia euroa 30.6.2017.

Kuntarahoitus Oyj toimii kilpailullisesti suhteessa muihin rahoituksen yksityisiin ja julkisiin tarjoajiin. Kuntarahoitus Oyj on Suomen toiseksi suurin luottolaitos, ja se kuuluu EKP:n valvonnan piiriin systeemirelevanttilana luottolaitoksena.

Maakuntauudistuksen tuomat kehityshaasteet ja tavoitteet

Maakuntauudistusta on edistetty tavalla, jonka myötä Kuntarahoitus Oyj ei voi tarjota vieraan pääoman ehtoisia rahoituspalvelujaan maakuntayhteisöille. Syynä on takauskeskuslaki, jossa ei ole luotu mahdollisuutta maakuntayhteisöjen rahoitukselle.

Kuntien takauskeskuksen ja Kuntarahoitus Oyj:n sivuuttaminen maakuntien rahoitushuollossa vähentää järjestelmän yhteiskunnallista merkitystä ja paineistaa järjestelmän luottoluokitusta. Luottoluokituksen alenemisen kustannusvaikutus kohdistuisi noin 35 miljardin euron rahoitusmarkkinaan, johon järjestelmän kilpailua edistävä vaikutus nyt ulottuu. 0,2 %-yksikön nousu rahoituksen hinnassa aiheuttaisi 70 miljoonan euron kustannuslisäyksen vuosittain. Kustannuksen maksajina olisivat kunnat ja vuokrataloasukkaat.

Muodostuvan ongelman ratkaisuesitys

  • Kuntien takauskeskusta koskevaa lakia muutetaan lisäämällä maakunnat takauskeskuksen jäseniksi. Maakunnat kantavat käyttöään vastaavan osuuden takauskeskukseen muodostuvista takausvastuista;
  • Maakunnan nollariskisyys turvataan joko valtion takauksella tai luomalla maakunnille nollariskisyyden tuova oikeus omiin varoihin;
  • Maakuntayhteisöille annetaan mahdollisuus käyttää Kuntarahoituksen rahoituspalveluja muiden rahoituksen tarjoajien rinnalla;
  • Maakunnille myönnettävien lainojen ehtona voisi olla asianomaisen ministeriön tapauskohtainen myönteinen lausunto.

Kuntien takauskeskus toivoo, että hallitus ottaisi edellä esitetyt näkökohdat huomioon maakuntayhteisöjen rahoitushuollon kehittämisessä. Kehitystyö olisi toivottavaa käynnistää Kuntaliiton koordinoimana.

JARI BLOM
Hallituksen puheenjohtaja

HEIKKI NIEMELÄINEN
Toimitusjohtaja

© Copyright - Kuntien takauskeskus