KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2019–2023

TIEDOTE 25.3.2019

Kuntien takauskeskus on asettanut hallitusohjelmatavoitteensa kaudelle 2019‒2023.

On odotettavissa, että eduskuntavaalien jälkeen toimikautensa aloittava hallitus saattaa vireille Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä jo käsiteltyjä hankkeita.

Uudistusten sisältöä linjataan keväällä 2019 käytävissä hallitusneuvotteluissa.

On mahdollista, että tulevan uudistuksen yhteydessä takauskeskukselle osoitettu tehtävä tulee muuttumaan.

Jotta takauskeskus voisi menestyksellisesti suoriutua lakisääteisestä tehtävästään, takauskeskus on luonut näkemyksensä uudistukselle asetettavista reunaehdoista:

Uudet julkisten palvelujen järjestämisvastuuta kantavat oikeushenkilöt

  1. Perustettavien uusien julkisten palvelujen järjestämisvastuuta kantavien oikeushenkilöiden (maakunnat, aluekunnat tai sotekunnat) tulisi olla takauskeskuksen jäsenyhteisöjä.
  2. Edellä mainituilla oikeushenkilöillä tulisi olla nollariskiluokitus.
  3. Edellä todetut oikeushenkilöt tulisi viedä takauskeskuslakiin, ja oikeushenkilöiden toiminnoille tulisi saada EU-kilpailuoikeudellinen oikeusvarmuus.

Uusien julkisen sektorin infra-yhtiöiden perustaminen

  1. Menettely perustettavien Infra-yhtiöiden rahoitushuollon turvaamiseksi: infrayhtiöiden tulee olla kuntien, valtion tai perustettavien aluekuntien (maakuntien/sotekuntien) määräysvallassa ja niiden rahoitettavuudesta tulee olla maininta takauskeskuslaissa. Lisäksi investoinnilla tulee olla kuntien asianmukainen hyväksyntä.

Lisätietoja:
Tapani Hellstén, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 603 144
Heikki Niemeläinen, toimitusjohtaja, puh. 040 5898 348

© Copyright - Kuntien takauskeskus