KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN KANNANOTTO FINANSSIVALVONNAN HYVINVOINTIALUEITA JA HYVINVOINTIYHTYMIÄ KOSKEVAAN NOLLARISKIPÄÄTÖKSEEN

21.1.2022

Finanssivalvonta on tehnyt 18.1.2022 tulkinnan, jonka mukaan saamiset hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä voidaan samaistaa saamisiin valtiolta. Päätöksen mukaan saamisia voidaan kohdella nollariskisinä.

Finanssivalvonnan tulkinta on painavasti merkityksellinen hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien raha- ja pääomahuollon kannalta. Nollariskiluokitus kytkee hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät parhaalla mahdollisella tavalla Euroopan pankkiunioniin ja turvaa niiden raha- ja pääomahuollon jatkuvuuden, kun siirrytään sairaanhoitopiireistä hyvinvointialueisiin. Näin hyvinvointialueiden raha- ja pääomahuollon hallinto säilyy hallinnollisesti kevyenä sairaanhoitopiirien tapaan.

Finanssivalvonnan päätöksen myötä hyvinvointialueisiin liittyvät valtiontakaukset, jotka aiemmin katsottiin tarpeellisiksi hyvinvointialueiden lainojen nollariskiominaisuuden saavuttamiseksi, ovat tarpeettomia. Samoin hyvinvointialueiden verotusoikeuden perusteltavuus raukeaa nollariskiominaisuuden tavoittelun suhteen.

Kuntien takauskeskuksen hallitus korosti ja edisti SOTE-uudistuksen yhteydessä menettelyä, joilla sairaanhoitopiirien raha- ja pääomahuollon jatkuvuus turvataan, kun siirrytään sairaanhoitopiireistä hyvinvointialueisiin. Takauskeskuksen tavoite on nyt toteutunut Finanssivalvonnan päätöksen myötä.

Lisätietoja:

Kuntien takauskeskus
Heikki Niemeläinen
toimitusjohtaja
040 589 8348

© Copyright - Kuntien takauskeskus