KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN KANNANOTTO MAAKUNTIEN PERUSTAMISEEN

LEHDISTÖTIEDOTE 25.4.2016 (Julkaisuvapaa heti)

”Kuntamuotoisesti perustetut maakunnat luovat edellytykset ylläpitää ja edelleen kehittää kuntien yhteisen varainhankinnan nykyistä toimivuutta”

Kuntien takauskeskuksen tehtävänä on kuntien yhteisen varainhankinnan turvaaminen ja kehittäminen. Tähän tehtävään liittyen takauskeskus on viimeisen puolen vuoden valmistelun tuloksena päätynyt perustettavista maakunnista näkemykseen, joka yhtäältä turvaisi kuntien varainhankinnan nykyisen kehittyneisyyden ja toisaalta edistäisi hallitusohjelman toteutumista.

Kehittämistyön keskeisen havainnon mukaan maakuntien perustaminen kuntatyyppisinä oikeushenkilöinä tarjoaa suotuisimmat edellytykset maakuntahallinnon kehittämiselle. Se muun muassa helpottaa olennaisesti omistusten järjestelyyn, varainhankintaan sekä eläke-, työnantaja- ja edunvalvontayhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisua.

Lisätiedot
Hallituksen puheenjohtaja Jari Blom
jari.blom(at)jkl.fi
050 368 9190

Toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen
heikki.niemelainen(at)kuntientakauskeskus.fi
040 5898 348

Asian valmisteluun liittyvää aineistoa

– Muistio poliittisten toimijoiden käyttöön:
Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus: näkökohtia valmisteluun.

– Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia:

SISÄLTÖ:

Hannes Manninen ja Kimmo Sasi:
Maakunnista aluetason kuntia
Artikkeli, HS Vieraskynä 20.4.2016

Muistio, Teuvo Pohjolainen:
Kuntia suurempien itsehallintoalueiden oikeudellisesta muodosta

Muistiot, Heikki Niemeläinen:

  1. Kunnat ja maakunnat asukkaiden itsehallinnon välineinä
  2. Maakuntaomaisuuden siirto
  3. Kunnat ja maakunnat

Kuntien takauskeskus ja maakuntauudistus: näkökohtia valmisteluun. Muistio poliittisten toimijoiden käyttöön.

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen. Kannanottoon liittyvää valmistelumateriaalia.
© Copyright - Kuntien takauskeskus