KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN KANTA MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUDEN JA RAHOITUSHUOLLON TOTEUTUKSEEN

28.5.2020

Kuntien takauskeskuksen on ollut perusteltua muodostaa kanta perustettavien maakuntien rahoitushuoltoon.

Takauskeskus antoi 28.04.2020 varatuomari Hannele Kerolalle ja KTT Timo Rauhaselle maakuntien verotusoikeuden toteuttamista koskevan selvityspyynnön. Selvityspyynnössä pyydettiin esitystä sellaisesta tavallisina lakeina säädettävien verolakien kokonaisuudesta, joilla maakuntien verotusoikeus voitaisiin toteuttaa aiemmin tehtyjen selvitysten tulokset huomioon ottaen.

Saatujen selvitysten perusteella Kuntien takauskeskuksen hallitus toteaa, että maakuntien jäsenyys takauskeskuksessa edellyttää nollariskisyyttä maakunnilta ja että tästä sekä maakuntien verotusoikeudesta voidaan säätää tavallisella lailla.

Takauskeskuksen hallitus toteaa käsityksenään, että maakuntien tehokkaan rahoitushuollon turvaamiseksi maakuntien verotusoikeudesta ja maakuntien jäsenyydestä Kuntien takauskeskuksessa on perusteltua päättää maakuntien rahoitusta koskevan muun lainsäädännön kanssa samanaikaisesti.

© Copyright - Kuntien takauskeskus