KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA TAKAUSKESKUSLAIN MUUTTAMISEKSI

13.8.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 24.6.2021.

Kuntien takauskeskuksen hallitus

1. toteaa takauskeskuslain esitysluonnoksen lakitekstin vastaavan takauskeskuksen kantaa;

2. esittää, että lakimuutoksen valtiosääntöisissä perusteluissa otetaan huomioon kuntien taloudellisen itsehallinnon turvaavia näkökohtia, jotka liittyvät takauskeskuksen mahdollisuuteen periä takaustoiminnastaan korvauksia ja maksaa kunnille korvausta takaustoimintaan liittyvien riskien kantamisesta.

Kuntien takauskeskuksen lausuntoon liittyy lausuntomuistio sekä professori (emeritus) Teuvo Pohjolaisen, professori (emeritus) Kaarlo Tuorin ja takauskeskustarkastaja Tapani Vuopalan lausunnot (liitteet 56/2‒5).

Lausunto annetaan tiedoksi Kuntien takauskeskuksen jäsenyhteisöille ja sidosryhmille.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Hellstén, puh. 040 060 3144
Toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen, puh. 040 589 8348

© Copyright - Kuntien takauskeskus