KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TOIMITUSJOHTAJAN HEIKKI NIEMELÄISEN ASIANTUNTIJALAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSISTÄ HE 15/2017 JA HE 47/2017

TIEDOTE 26.5.2017

Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen antoi asiantuntijalausuntonsa perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksistä HE 15/2017 (Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi) ja HE 47/2017 (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta). Lausuntoon liittyy esitelmä maakuntien itsehallinnosta (7.6.2017).

Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 15/2017 ja HE 47/2017.

Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan lausuntoesitelmä perustuslakivaliokunnalle HE 15/2017 ja HE 47/2017.

© Copyright - Kuntien takauskeskus