KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN VUOSI-ILMOITUS KUNTAKOHTAISISTA TAKAUSVASTUISTA 31.12.2018

TIEDOTE 13.2.2019

Kuntien takauskeskuksen jäsenyhteisöt

Tilinpäätösaineistoa

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, lausunto 82

KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN VUOSI-ILMOITUS

Kuntien takauskeskuslain 478/1996 1 §:n mukaan Kuntien takauskeskuksen tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.

Takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Takauskeskuslain 10 §:n mukaan takauskeskuksen jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, väestötietolain (507/93) 18 §:ssä tarkoitetun edeltävän vuodenvaihteen asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Vuosina 2016 ja 2017 vakuudet ovat olleet riittävät, eikä takauskeskuslain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoitunut.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kannanoton mukaan Kuntien takauskeskus antaa vuosittain kullekin jäsenelle tilinpäätöksen liitetietoja varten tarvittavat tiedot jäsenen takausvastuista.

Kuntajaosto pitää kirjanpitoasetuksen ja hyvän kirjanpitotavan mukaisena, että jäsenkunta esittää tilinpäätöksen liitetietona oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi taloudellisesta asemastaan seuraavat takauskeskuksen antamat tiedot jäsenen osuudesta takausvastuista ja rahastosta tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta:

  • Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12., €
  • Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12., €
  • Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12., €

Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2018.

© Copyright - Kuntien takauskeskus