KUNNALLISTEN ENERGIAYHTIÖIDEN LAINAOHJELMAA KOSKEVA KOMISSION PÄÄTÖS

11.10.2022

Euroopan komissio hyväksyi 7.10.2022 Kuntien takauskeskuksen ilmoittaman viiden miljardin euron lainaohjelman kunnallisten energiayhtiöiden vakuuksien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Ohjelman alla kunnat ja Kuntarahoitus Oyj voivat myöntää lainoja sellaisille kuntien määräysvallassa oleville energiayhtiöille, joilla on sähkön tulevan toimituksen vakuusvaatimusten nykyisestä tai tulevasta kasvusta johtuvia maksuvalmiusongelmia, ja jotka ovat tärkeitä sähköntoimituksen turvaajia ainakin paikallisella tasolla.

Ohjelman alla laina voidaan myöntää kolmella eri tavalla:

  • Kohta 1: Kuntarahoitus Oyj voi myöntää lainan suoraan energiayhtiölle. Kunta voi myöntää Kuntarahoitukselle takauksen sataan prosenttiin saakka.
  • Kohta 2: Kuntarahoitus Oyj voi myöntää lainan kunnalle, joka lainaa varat edelleen energiayhtiölle.
  • Kohta 3: Kunta voi myöntää lainan suoraan energiayhtiölle omia varojaan käyttäen.

Luoton on täytettävä komission päättämät ehdot ja edellytykset. Laina on myönnettävä viimeistään 31.12.2022.

Toimenpide kattaa vakuusmaksut johdannaispörsseistä (kuten Nasdaq OMX Commodities), spot-kaupankäynnistä (NordPool Spot), taseselvityksestä (eSETT) ja kahdenvälisestä kaupankäynnistä (over-the-counter).

MENETTELYTAPAOHJEET RAHOITUKSEN HAKEMISEKSI

Komission päättämän lainaohjelman alla rahoitusta voi hakea seuraavasti:

Kohta 1:

a) Rahoitushakemus kunnan 100 % takausta vastaan: Energiayhtiö toimittaa rahoitushakemuksen Kuntarahoitus Oyj:lle ja liittää hakemukseen kunnan takauspäätöksen.

b) Rahoitushakemus muissa tapauksissa: Energiayhtiö toimittaa ulkopuolisen toimijan laatiman yritystutkimuskertomuksen Kuntien takauskeskukselle. Yritystutkimuskertomuksella tarkoitetaan terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaista arviota energiayhtiön luottokelpoisuudesta. Energiayhtiö toimittaa rahoitushakemuksen Kuntarahoitus Oyj:lle ja voi liittää hakemukseen kunnan takauspäätöksen 100 % saakka.

Kohta 2: Energiayhtiö toimittaa rahoitushakemuksen kunnalle. Kunta toimittaa rahoitushakemuksen Kuntarahoitus Oyj:lle.

Kohta 3: Energiayhtiö toimittaa rahoitushakemuksen kunnalle.

LAINAOHJELMAN TOIMENPITEIDEN HALLINNOINTI KUNTIEN TAKAUSKESKUKSESSA

Lainaohjelmaa hallinnoivat Kuntien takauskeskus, Kuntarahoitus Oyj ja kunnat.

Kuntarahoitus Oyj voi myöntää lainoja takauskeskuksen kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti, ja takauskeskus valvoo, että näitä periaatteita ja takauskeskuslakia noudatetaan.

Jos Kuntarahoitus Oyj myöntää lainan suoraan energiayhtiölle (Kohta 1), takauskeskus arvioi lainan takauskeskuslain 8 §:n mukaisesti.

Kohdan 2 osalta takauskeskus merkitsee tiedoksi Kuntarahoitus Oyj:n kunnalle myöntämän lainan.

Mikäli kunta myöntää lainan energiayhtiölle (kohdat 2 ja 3), toimenpidettä hallinnoi tuensaajaan nähden kunta riippumatta siitä, käyttääkö se Kuntarahoituksen myöntämää rahoitusta vai muita varoja.

Lainaohjelma toteutetaan EU:n tilapäisten kriisipuitteiden (TCF) mukaisesti.

Tukitoimenpide on kunnan tai Kuntarahoitus Oyj:n energiayhtiöille tilapäisten kriisipuitteiden TCF 1 ja 2.3 §:n mukaisesti myöntämä tuettu laina (Komission tiedonanto 2022/C 131 I/01).

Tilapäiset kriisipuitteet ovat voimassa 31. joulukuuta 2022 asti.

YHTEYSTIEDOT

Yritystutkimuskertomukset: Kohdan 1 (b) mukainen yritystutkimuskertomus ja muu tarvittava aineisto tulee toimittaa takauskeskuksen käyttöön sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kuntientakauskeskus.fi.

Lisätietoja ja yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet: Tuukka Salminen, tuukka.salminen@kuntientakauskeskus.fi, puh. 040 705 4824.

© Copyright - Kuntien takauskeskus