S&P GLOBAL RATINGS VAHVISTI KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN LUOTTOLUOKITUKSEKSI AA+ VAKAIN NÄKYMIN JA OTTI KANTAA SOTEN NÄKYMIIN

22.12.2020 TIEDOTE

S&P:n mukaan Kuntien takauskeskuksen ja Kuntarahoituksen luokituksen perustana on mm. kuntien vahva luottokelpoisuus ja tuki.

S&P ottaa kantaa pääministeri Marinin hallitusohjelman SOTE-uudistukseen ja selostaa sitä seuraavasti kansainväliselle yleisölleen:

”Aiempien uudistusyritysten pitkävaikutteisten takaiskujen vuoksi hallitus perusti erillisen parlamentaarisen työryhmän, jossa kaikki puolueet ovat edustettuina, tehtävänään varustaa tulossa olevat hyvinvointialueet verotusoikeudella. Verotusautonomia on ratkaiseva Kuntien takauskeskukselle, koska se tuo hyvinvointialueille niiden sääntelyä koskevan nollariskiluokituksen, joka on takauskeskuksen jäsenyyden ja Kuntarahoituksen lainoituksen edellytys. Ottaen huomioon tulevien terveysinvestointien korostuneen tarpeen, pidämme todennäköisenä, että viranomaiset tulevat edistämään hyvinvointialueiden mahdollisuutta tulla jäseniksi takauskeskukseen ja pääsemään sektorin vakaan hinta-ankkurin Kuntarahoituksen pitkäaikaisten toimintojen piiriin.”

Luottoluokittajat kiinnittävät huomiota myös siihen, että pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan Kuntarahoitus siirtyi ympäristöministeriön hallinnon piiristä suoraan pääministerin kansliaan.

”Hallituksen ohjelmassa on suunnitelmia, jonka mukaan uusia hallituksen kontrolloimia yhtiöitä aiotaan perustaa laajoja infrastruktuuri-investointeja, käytännössä rautateitä varten. Näihin aloitteisiin liittyen lakia Kuntien takauskeskuksesta aiotaan muuttaa tavalla, joka sallii näiden investointien rahoituksen takauskeskuslain piirissä.”

S&P toteaa Kuntien takauskeskuksen ja Kuntarahoitus Oyj:n yhteiseksi vahvuudeksi erittäin vahvan hallinnon, riskipainotetun pääoma-aseman sekä kattavan pääsyn keskuspankkirahoitukseen.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Hellstén, puh. 040 060 3144
Toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen, puh. 040 589 8348

© Copyright - Kuntien takauskeskus