T-MEDIAN TUTKIMUS: SIDOSRYHMILLÄ VAHVA LUOTTAMUS KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEEN

19.1.2022 TIEDOTE

Kuntien takauskeskuksella on hyvä maine sidosryhmien keskuudessa ja luottamus on erinomaisella tasolla saaden arvosanan 4,2 asteikolla yhdestä viiteen.

T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksessa tarkasteltiin Kuntien takauskeskuksen mainetta kahdeksalta eri osa-alueelta ja kuntajohtajien sidosryhmätukea.

”Kuntien takauskeskuksen saama arvosana luottamuksesta on poikkeuksellisen korkea ja harvoin tapaamme yli neljän arvosanoja edes parhaiden julkisoikeudellisten toimijoiden keskuudessa. Korkea luottamuksen taso ei rakennu pelkästään vahvaan talouteen vaan sidosryhmien antamiin korkeisiin arvosanoihin vastuullisuudesta, johtamisesta ja tuotteista sekä palveluista”, toteaa T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Kuntien takauskeskus on takauskeskuslailla perustettu julkisoikeudellinen laitos. Kuntien takauskeskus ja Kuntarahoitus Oyj muodostavat Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän. Takauskeskuksen tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.

Tutkimuksessa oli myös kysymys, miten Kuntien takauskeskus on onnistunut lakisääteisessä rahoituksen turvaamis- ja kehittämistehtävässään. Takauskeskuksen katsottiin onnistuneen erinomaisesti.

Eniten parannettavaa takauskeskuksella on vuorovaikutustaidoissa ja uudistumiskyvyissä, joiden osalta takauskeskus yltää viisiportaisella asteikolla kohtalaiselle tasolle.

Tuloksia on arvioitu takauskeskuksessa toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Kyselyn aikana oli käynnissä hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvä takauskeskuslain muutos, josta käytiin kuntakentässä vilkasta keskustelua.

”Takauskeskuksessa kehittämistyö ja siihen liittyvä vuorovaikutus keskittyi lainsäädännön valmisteluun. Palaute on arvokasta, ja jatkossa takauskeskuksen on perusteltua painottaa vuorovaikutusta kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Tämä korostuu SOTE-uudistuksen siirtyessä lainsäädäntövaiheesta toimeenpanovaiheeseen”, toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen sanoo.

Mainetutkimus perustuu marraskuussa 2021 tehtyyn kyselyyn. Tutkimukseen pyydettiin vastauksia takauskeskuksen jäsenkuntien johtajilta, 20 suurimman kaupungin rahoitusjohtajalta, sairaanhoitopiirien talousjohtajilta ja takauskeskuksen toimintaan liittyviltä valtion viranhaltijoilta. Mainepistemäärän virhemarginaali on +/- 0.10-yksikköä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen (040 589 8348)
T-Media, toimitusjohtaja Harri Leinikka (040 505 5001)

© Copyright - Kuntien takauskeskus