KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KUNTIEN TAKAUSKESKUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI

TIEDOTE 28.6.2017

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi (Lausuntopyyntö VM/932/03.01.00/2017).

Esitysluonnoksen mukaan takauskeskuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi pykälä (1 b §), jolla huomioitaisiin maakuntien perustamisesta 1.1.2019 aiheutuvat velallisen muutokset. Lisäksi takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohtaa muutettaisiin (5 §) ja laissa mainittaisiin nimenomaisesti mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia (8 §).

Kuntien takauskeskuksen kannanoton mukaan kunnille ei tule jäädä välitöntä eikä välillistä riskiä tai vastuuta maakuntien rahoituksessa.

Ohessa olevaan lausuntoon (28.6.2017) liittyy takauskeskustarkastajan lausunto (27.6.2017) sekä OTL Kari Prättälän lausunto (19.7.2017). Ohessa on myös Kuntien takauskeskuksen tiedote jäsenkunnille (8.6.2017), yhteenveto kuntien lausunnoista (7.8.2017) sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (8.5.2017).

Kuntien takauskeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi.

Takauskeskustarkastajan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi.

Kuntien takauskeskuksen OTL Kari Prättälältä pyytämä lausunto liittyen esitysluonnokseen takauskeskuslain muuttamiseksi.

Yhteenveto kuntien lausunnoista esitysluonnoksesta takauskeskuslain muuttamiseksi.

Kuntien takauskeskuksen tiedote jäsenkunnille takauskeskuksen lausunto esitysluonnokseen takauskeskuslain muuttamiseksi.

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö esitysluonnoksesta takauskeskuslain muuttamiseksi.

© Copyright - Kuntien takauskeskus