Kommunernas garanticentral och Kommunfinans Abp utgör den gemensamma medelanskaffningssystem av kommuner i Finland.

Kommunernas garanticentral och Kommunfinans Abp har kreditratingbetyg publicerade av Standard & Poor’s och Moody’s.

Ladda ner vår senaste årsberättelse och läs mer om händelser och aktiviteter i år 2019.

Kreditratingbetyg av Municipal Guarantee Board

Moody’s Aa1 (stabil)

Standard & Poor’s AA+ (stabil)

© Copyright - Kuntien takauskeskus