Viiden miljardin euron ohjelma kuntien määräysvallassa olevien energiayhtiöiden maksuvalmiuden turvaamiseksi

Kuntien takauskeskuksen kannanotto Finanssivalvonnan hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä koskevaan nollariskipäätökseen