Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys hankeyhtiöiden rahoituksesta Kuntien takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys hankeyhtiöiden rahoituksesta Kuntien takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla

Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan Heikki Niemeläisen muistio rahoituksen näkökohdista liikenneväylien hankeyhtiöihin

Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan Heikki Niemeläisen muistio rahoituksen näkökohdista liikenneväylien hankeyhtiöihin.

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien jäsenyydestä Kuntien takauskeskuksessa

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien jäsenyydestä Kuntien takauskeskuksessa

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien verotusoikeudesta sekä nollariskiluokituksen edellytyksistä

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien verotusoikeudesta sekä nollariskiluokituksen edellytyksistä

Kuntien takauskeskuksen laskutustiedot

Kuntien takauskeskus siirtyy laskujen sähköiseen käsittelyyn 1.4.2019 alkaen. Laskut toivotaan jatkossa ensisijaisesti verkkolaskuina.

Kuntien takauskeskuksen hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

Kuntien takauskeskus on asettanut hallitusohjelmatavoitteensa ja luonut näkemyksensä mahdollisille takauskeskuksen tehtävään vaikuttaville uudistuksille asetettavista reunaehdoista.

Kuntien takauskeskuksen vuosikertomus 2018 on julkaistu

Kuntien takauskeskuksen vuoden 2018 avainluvut ja tärkeimmät kehitystoiminnot.

Moody’sin kommentti Sipilän hallituksen ja sote-uudistuksen kaatumisesta.

Luottoluokittaja Moody’s arvioi, että Sipilän hallituksen ja sote-uudistuksen kaatumiset ovat vaikutukseltaan neutraaleja Kuntien takauskeskuksen luottoluokitukseen.

Standard & Poor’s vahvisti Kuntien takauskeskuksen luottoluokituksen AA+ vakain näkymin

S&P arvioi Kuntarahoitusta ja Kuntien takauskeskusta yhteisesti nimikkeellä ”group”.