Kuntien takauskeskuksen lakisääteisen turvaamis- ja kehittämistehtävän hoito edellyttää riittäviä oikeudellisia ja toiminnallisia tietoja asukkaiden itsehallinnosta kunnissa ja kuntia suuremmilla hallintoalueilla sekä toiminnasta raha- ja pääomamarkkinoilla.

    © Copyright - Kuntien takauskeskus