KONTAKTUPPGIFTER

KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL
Yrjögatan 11 A 1
00120 Helsingfors

09 6227 2880
info(at)mgb.fi   I   info(at)kuntientakauskeskus.fi
www.mgb.fi   I   www.kuntientakauskeskus.fi

FO-nummer: 1075583-7

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Heikki Niemeläinen 040 589 8348

DIREKTÖR, SUPPLEANT FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Tuukka Salminen 040 705 4824

SENIOR ANALYST
Johanna Hietalahti 040 709 6337

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn(at)mgb.fi

NÄTFAKTURAADRESSER
Operatör: OpusCapita Solutions Oy (E204503)
Adress: 003710755837
EDI-signum: 003710755837

SKANNAUSPALVELU

E-postadress
KuntienTakauskeskus.FI.P.127523-9@docinbound.com
Ifall ni inte har möjlighet att sända elektroniska räkningar kan ni skicka räkningen per e-post i pdf-format. Räkningen och eventuella bilagor skall vara i samma fil. Flera olika räkningar kan inte sändas i samma e-post.

Pappersfaktura
Kuntien takauskeskus – The Municipal Guarantee Board
(OpusCapita skannauspalvelu)
PL 1282800062 LASKUTUS
Om ni inte har möjlighet att sända räkningen elektroniskt kan räkningen sändas till scanningstjänsten. Observera då att inget annat material än själva räkningen och där tillhörande bilagor får sändas till scanningstjänsten.

Den utskrivbara logotypen för den kommunala garanticentralen kan laddas ner här.

© Copyright - Kuntien takauskeskus