Förvaltning och tillsyn

Förvaltning och tillsyn i Kommunernas garanticentral är reglerad i lag om Kommunernas garanticentral.

Komplementära bestämmelser gällande förvaltningen finns i reglementet accepterad av delegationen.

Kommunernas garanticentral har en delegation med 15 ledamöter, samt för var och en av dem en personlig ersättare. Delegationen, förordnas av finansministeriet, beslutar om verksamheten i garanticentralen och om de centrala ekonomiska målen, väljer styrelse, godkänner bokslutet och beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Delegationen valde till sin ordförande Terhi Peltokorpi från Helsingfors och till vice ordförande Reijo Vuorento från Helsingfors och Kimmo Behm från Nurmijärvi.


Reijo Vuorento, Terhi Peltokorpi och Kimmo Behm.

DELEGATION

BESTÄLLNINGSMEMBER ALTERNATIV
ORDFÖRANDE

Terhi Peltokorpi
Helsingfors

 

Martin Ylikännö
Vittis

1:A VICE ORDFÖRANDE

Reijo Vuorento
Helsingfors

 

Ninni Taavitsainen
Kotka

2:A VICE ORDFÖRANDE

Kimmo Behm
Nurmijärvi

 

Mika Mäkinen
Lahtis

Tuomo Luoma
Helsingfors
Joonas Grönlund
Villmanstrand
Satu Hatanpää
Björneborg
Venla Väli-Torala
Uleåborg
Maarita Mannelin
Joensuu
Pia-Riitta Korvenheimo
Uleåborg
Jesse Jääskeläinen
Muurame
Vuokko Puljujärvi
Åbo
Pia Hänninen
Valkeakoski
Markku Harju
Kemijärvi
Lasse Hautala
Kauhajoki
Mirva Kittilä
Pälkäne
Asta Tolonen
Suomussalmi
Markku Forss
Vesanto
Sallamaari Muhonen
Helsingfors
Marko Kivelä
Esbo
Leena Kuha
Uleåborg
Ville Hämäläinen
Lempäälä
Lauri Heikkilä
S:t Mårtens
Anssi Joutsenlahti
Kankaanpää
Matti Semi
Varkaus
Tiina Ahlfors
Esbo
Fredrik Guseff
Helsingfors
Minna Österholm
Lappträsk

Kommunernas garanticentral har en styrelse på 7 ledamöter som svarar för garanticentralens förvaltning, för beviljandet av garantier samt för beredningen och verkställandet av delegationens beslut. Styrelsen för garanticentralens talan.

Styrelsen valde till sin ordförande Tapani Hellstén och till vice ordförande Marita Toikka.

Kai Järvikare, Mervi Simoska, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Janne Pesonen, Tapani Hellstén, Jaakko Stenhäll och Marita Toikka.

STYRELSE

Orfdförande

Vice verkställande direktör
Tapani Hellstén
Helsingfors

Vice ordförande

Stadsdirektör
Marita Toikka
Kouvola

Övriga ledamöter

Förvaltningsdirektör
Kai Järvikare
Helsingfors

Verkställande direktör
Janne Pesonen
Esbo

Kommundirektör
Mervi Simoska
Juva

Biträdande borgmästare
Jaakko Stenhäll
Tammerfors

Controller
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
Björneborg

Garanticentralens verksamhet övervakas av en garanticentralsinspektör (CGR- eller OFGR-revisor) som förordnas av finansministeriet på framställning av garanticentralens styrelse.

DHS Oy Audit Partners
Revisionssammanslutningen
Tapani Vuopala

© Copyright - Kuntien takauskeskus