FÖRVALTNING OCH TILLSYN

Förvaltning och tillsyn i Kommunernas garanticentral är reglerad i lag om Kommunernas garanticentral.

Komplementära bestämmelser gällande förvaltningen finns i reglementet accepterad av delegationen.

Kommunernas garanticentral har en delegation med 15 ledamöter, samt för var och en av dem en personlig ersättare. Delegationen, förordnas av finansministeriet, beslutar om verksamheten i garanticentralen och om de centrala ekonomiska målen, väljer styrelse, godkänner bokslutet och beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

LEDAMÖTER

Jari Koskinen, Tavastehus
alternativ, Jari Andersson, Sastamala

Mari Mikkola, Lundo
alternativ, Kati-Erika Timperi, Jyväskylä

Janne Sankelo, Kauhava
alternativ, Niilo Heinonen, Uleåborg

Maarit Vierunen, Helsingfors
alternativ, Tinja Tähtinen, Vittis

Elin Härmälä, Pedersöre
alternativ, Reijo Vuorento, Helsingfors

Eero Vainio, Raisio
alternativ, Petra Määttänen, Åbo

Ritva Suomalainen, Nyslott
alternativ, Markku Harju, Kemijärvi

Terhi Peltokorpi, Helsingfors
alternativ, Arto Nykänen, Kaavi

Mikko Kärnä, Enontekis
alternativ, Henna Takatalo, Lundo

Mira Nieminen, Lahtis
alternativ, Merja Nevalainen, Lojo

Urpo Myllymäki, Kaustby
alternativ, Ari Kaunisaho, Keitele

Paula Himanen, Uleåborg
alternativ, Susanna Suoniemi, Vesilax

Ville Hämäläinen, Lempäälä
alternativ, Sakari Kouti, Esbo

Johanna Jokinen, Hyvinkää
alternativ, Pekka Heikkinen, Tusby

Fredrik Guseff, Helsingfors
alternativ, Maria Grundström, Lovisa

Kommunernas garanticentral har en styrelse på 7 ledamöter som svarar för garanticentralens förvaltning, för beviljandet av garantier samt för beredningen och verkställandet av delegationens beslut. Styrelsen för garanticentralens talan.

Styrelsen valde till sin ordförande Tapani Hellstén och till vice ordförande Marita Toikka.

Kai Järvikare, Mervi Simoska, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Janne Pesonen, Tapani Hellstén, Jaakko Stenhäll och Marita Toikka.

ORDFÖRANDE
Vice verkställande direktör Tapani Hellstén, Helsingfors

VICE ORDFÖRANDE
Stadsdirektör Marita Toikka, Kouvola

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Förvaltningsdirektör Kai Järvikare, Helsingfors
Verkställande direktör Janne Pesonen, Esbo
Kommundirektör Mervi Simoska, Juva
Biträdande borgmästare Jaakko Stenhäll, Tammerfors
Controller Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Björneborg

Garanticentralens verksamhet övervakas av en garanticentralsinspektör (CGR- eller OFGR-revisor) som förordnas av finansministeriet på framställning av garanticentralens styrelse.

DHS Oy Audit Partners
Revisionssammanslutningen
Tapani Vuopala

© Copyright - Kuntien takauskeskus